„Naša prava na našim riječima“

JU  Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor u saradnji sa Ambasadom Meksika u Beogradu organizuje izložbu pod nazivom  „Naša prava na našim riječima“  kao projekat kulturne saradnje Meksiko – Crna Gora, danas u 12h u Staklenoj galeriji Kulturnog centra.

Izložbu čini 30 radova na kojima je prikazan po jedan član Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, slikom i narativno, na crnogorskom jeziku.

JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor je svojim programskim aktivnostima, u saradnji sa svojim partnerima, usmjeren na kulturni dijalog među djecom, očuvanje dječijih prava i afirmaciju dječije kulture, poručuju iz ove JU