Naša akcija počinje mapiranje ilegalnih deponija

 NVO „Naša akcija“ je u procesu implementacije projekta koji se bavi odlaganjem otpadom i smanjenjem ilegalnih lokacija odlaganja na teritoriji opština Tivat, Herceg Novi i Kotor.  Trenutno su u fazi terenske analize/mapiranja ilegalnih deponija.  Sljedeći koraci ce pored akcija čišcenja biti i rad sa službama da se lokacije očiste, naravno nakon pandemije.  Tenutno u ovoj NVO nisu  u mogucnosti da obilaze opštine i teren, i zato su odlučili da uključe javnosti da im pomognu u GEO lociranju i slikanju ovih lokacija.  Ova aktivnost je planirana da bude završena 29. aprila.
„Ako ste zainteresovani da nam pomognete, znate neku lokaciju u vašoj okolini i želite da se problem riješi molimo da prosljedite slike, opis lokacije i GPS koordinate na našu mail adresu [email protected] najkasnije do 29. aprila. Nadamo se da ovako, zajedničkim snagama lociramo sve ilegalne lokacije gde se nalazi otpad i tako učinimo sve tri opštine čistijim“, poručuje Patricija Porbić, predsjednica NVO Naša akcija.