„Narod pobjeđuje“ – Riješićemo problem odlaganja građevinskog otpada i ozelenjavanja zelenih površina

Na današnjoj konferenciji građanske liste “ Narod pobjeđuje” predstavnici ove liste Milijana Dubak i Ivo Pean govorili su o dijelu njihovog  programa koji se odnosi na upravljanje otpadom i ozelenjavanju površina,  misleći konkretno na palme koje je uništio crveni surlaš.

Dubak je govorila o dijelu programa koji se odnosi na upravljanje otpadom u opštini Tivat:

„Crna Gora kao prva ekološka država u svijetu bilježi određene pomake u ovoj oblasti, ali prostora za poboljšanja uvijek ima kako na državnom tako i na lokalnom nivou.

Što se tiče naše opštine, u 2017. godini je usvojen LOKALNI PLAN UPRAVLjANjA KOMUNALNIM I NEOPASNIM OTPADOM ZA PERIOD 2017-2020. Ovaj plan je kvalitetno pripremljen ali nije realizovan kako je predviđeno.

Postojeća praksa odlaganja otpada u Tivtu je takva da se zeleni otpad odvozi u kompostanu u Kavču, dok se mješoviti komunalni otpad odvozi na sanitarnu deponiju Možura u Baru. Veliki problem predstavlja odlaganje građevinskog otpada za koju trenutno ne postoji deponija na području naše opštine.

Opštinskim budžetom za 2020. godinu je na ime dotacije Komunalnom preduzeću za odlaganje otpada opredijeljeno 220.000,00€. Prema Izvještaju o radu Možuradoo za 2019. godinu, ukupna količina otpada iz Tivta je iznosila 8.112,81 t, a cijena po toni 20€.  U opštini Herceg Novi postoji privremena deponija Tisove grede gdje se može odlagati komunalni, zeleni i neopasni građevinski otpad. Cijena koja je za odlaganje otpada ponuđena Komunalnom Tivat je 10€/t u zimskom i 12€/t u ljetnjem periodu. Nacrti ugovora su bili spremni i ovjereni od strane oba preduzeća ali je izostala saglasnost opštine Tivat, tako da građani pored skoro duplo veće cijene za odlaganje plaćaju i znatno veće troškove goriva komunalnih transportnih sredstava. Rukovodeći se zvaničnim podacima iz Izvještaja o radu Možuradoo 2019. godine, prostom računicom je moguće utvrditi nivo uštede na godišnje nivou od oko 73.000,00€ na ime troškova odlaganja otpada.

Pored gore navedenih ušteda, izborom deponije Tisove grede za privremeno odlagalište neopasnog građevinskog otpada riješio bi se i ovaj problem.

Smatramo da bi još jedno dobro rješenje bila nabavka polupodzemnih kontejnera čije su prednosti u odnosu na klasične kontejnere zapremine 1.1m3 brojne. Veći dio kapaciteta ovih kontejnera je pod zemljom, otpad se prirodno kompresuje i hladi čime se smanjuje prisustvo neprijatnih mirisa i ne postoji mogućnost curenja. Takođe je značajna i ušteda prostora jer jedan polupodzemni kontejner može zamijeniti 5 klasičnih, a pored toga smanjuje se frekvencija pražnjenja i snižavaju troškovi goriva. Mogućnost izbora enterijera doprinosi njihovom boljem uklapanju u postojeću arhitekturu čime se postiže pozitivan vizuelni efekat. Opština Tivat je započela sa ugradnjom podzemnih kontejnera koji svakako štede prostor i ljepše izgledaju u odnosu na klasiče, ali problem nastaje jer se u njih uliva voda, što stvara neprijatne mirise i otežava pražnjenje. Nabavku polupodzemnih kontejnera morala bi pratiti  nabavka specijalizovanog vozila za njihovo pražnjenje.

Edukacijom i obukom građanima treba približiti značaj primarne selekcije otpada i smanjivanje njegove količine na izvoru nastajanja. Jedno od praktičnih rješenja koje bi uz minimalna ulaganja bilo dostupno većini nas jeste kompostiranje organskog i zelenog otpada u sopstvenim dvorištima. Ovako kompostiran otpad se kasnije može koristiti za prihranjivanje biljaka u baštama.

Naravno, da bismo imali što bolji kvalitet životne sredine i bolje uređeno okruženje moramo u kontinuitetu raditi na podizanju svijesti građana, a kada ona izostane potrebno je definisati i primijeniti kaznene odredbe za neadekvatno i nelegalno odlaganje otpada“, zaključila je Dubak.

Ivo pean se osvrnuo na problem koji je počeo prije tri godine kada je palmin surlaš krenuo da uništava palme –  simbol mediterana i obale.

  • Obnovićemo konačno drvorede koje je uništila najezda palminih surlaša, u skladu sa preporukama stručnjaka i u dogovoru sa građanima.

 

Prošle su tri godine otkad smo ostali bez stotina palmi na javnim prostorima, a aktuelna vlast nije uradila ništa na obnovi drvoreda. Ne mogu žbunovi da zamijene drveće! O trošku građana Tivta bili su angažovani stručnjaci da predlože način obnove drvoreda, ali umjesto akcije lokalne vlasti dobili smo nerad i  mirenje sa devastacijom drveća u gradu kao prihvatljivim stanjem. Pine su ostale  ogoljene, kao i druge lokacije u gradu.

Mi ćemo stručnjake angažovati ne da bismo tražili alibi da ne preduzimamo ništa, već da od njih dobijemo jasne preporuke: koje drveće i gdje saditi, koje su dobre, a koje loše strane svakog njihovog predloga. Pa, da se na osnovu takvog predloga eksperata lokalna uprava i građani Tivta mogu odlučiti kojim vrstama drvećama obnoviti Pine, i druge lokacije.

– Uređivaćemo nove zelene površine, u djelovima grada gdje najviše nedostaju. Sa naglaskom na Dumidran i Gornje Seljanovo.

– Saniraćemo, urediti i planski ozeleniti bivšu deponiju Grabovac.

–   Uređivaćemo   protivpožarne   pojasne   zone   u   šumskim   površinama,   i   prikupljati šumski otpad.

– Održavaćemo postojeće pješačke staze na teritoriji Opštine Tivat; predložene i snimljene a zapuštene staze dovesti u funkciju, u cilju podizanja nivoa turističke ponude, zaključeno je na današnjoj konferenciji liste “Narod pobjeđuje”.