Narod pobjeđuje: Obavezne promjene u prioritetima, socijalni program najbitniji

„Već smo svjedoci posljedica epidemije koronavirusa i teških socio-ekonomskih prilika, koje će u narednom periodu biti još gore. Neophodno je da program upravljanja lokalnom samoupravom pretrpi ogromne promjene u prioritetima,“ istakla je na predstavljanju novih socijalnih mjera koje predviđa program građanske liste „Narod pobjeđuje“ kandidatkinja za odbornicu u SO Tivat, Sanja Vuković.

Tema današnjeg presa ove izborne liste bile su i posebne mjere za osobe sa invaliditetom, koje polaze od zakonskog okvira u ovoj oblasti, a koje je predstavila Vesna Barbić.

„Tivat na žalost svoju ekonomiju prije svega bazira na turizmu, a turizma ove godine, kao što znate, nemamo. Veliki je broj građana koji se primarno bavi ovom djelatnošću koji su se našli u teškoj situaciji,“ kazala je Vuković, naglasivši da će se građanska lista Narod pobjeđuje, osim mjera koje sama nudi, truditi da za građane Tivta obezbijedi i podršku koju će planirati i obezbjeđivati buduća Vlada Crne Gore.

Iako to, kako je naglasila Vukovićeva, nije u direktnoj vezi sa njihovim programom u ovim oblastima, građanska lista Narod pobjeđuje je svoj program bazirala na, kako je istakla, „ispražnjenoj i opljačkanoj kasi Opštine Tivat,“  te dio preostalih sredstava svih građana Tivta  žele usmjeriti prije svega na socijalni program za najugroženije sugrađane.

„Ono što smo mi zamislili je Fond za pomoć nezaposlenima s budžetom od najmanje 300 hiljada eura, koja bi se prije svega usmjeravala domaćinstvima bez zaposlenih članova u skladu sa brojem članova. Distribuirajući pravedno dio našeg zajedničkog opštinskog novca iz ovako zamišljenog Fonda- porodicama i pojedincima koji su ostali bez ikakvih prihoda i ne mogu da obezbijede neki prihod po bilo kom osnovu, dali bismo makar minimalnu egzistencijalnu sigurnost.“

Novim socijalnim mjerama građanska lista Narod pobjeđuje predviđa i garantovanu mjesečnu pomoć nezaposlenim osobama sa invaliditetom, ali i poštovanje zakonske regulative u ovoj oblasti kada je u pitanju zapošljavanje osoba sa invaliditetom, objasnila je Vesna Barbić:

„Kada je u pitanju program naše liste, mi smo se ovim pitanjima željeli konkretno pozabaviti i obezbijediti punu primjenu zakonskih odredbi koje definišu ovu oblast, prije svega imajući u vidu Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom.“

„Podsjetila bih na član 21 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, gdje je jasno precizirano da je preduzeće koje zapošljava 20-50 lica u obavezi da zaposli i jednu osobu sa invaliditetom. Za preduzeća koja imaju više od 50 zaposlenih, Zakon propisuje obavezu da 5% zaposlenih bude angažovano iz ove kategorije. Još jedna zanimljivost iz ovog zakona je takozvana „stopa posebnog doprinosa“ od 20% za ona preduzeća koja nisu ispoštovala prethodne odredbe zakona,“ pojasnila je Mačićeva, objašnjavajući da ovu odredbu zakona i njenu dosljednu primjenu vide kao glavni izvor prihoda za sprovođenje ovog dijela socijalnog programa.

„Narod pobjeđuje“ planira i nabavku specijalnog vozila i angažovanje vozača, kako bi radno angažovanim osobama sa invaliditetom bio obezbijeđen prevoz na posao i sa posla. U skladu sa potrebama i zahtjevima lica sa invaliditetom, „Narod pobjeđuje“ je svojim programom predvidio i angažovanje asistenata, kao i obezbjeđivanje drugih konkretnih servisa za ovu kategoriju naših sugrađana u skladu sa njihovim izraženim potrebama.