Nakon rekonstrukcije otvorena modernizovana EKO benzinska stanica u Tivtu

Nakon rekonstrukcije u Tivtu je otvorena modernizovana EKO benzinska stanica.

U sklopu benzinske stanice nalaze se dva ostrva i dva pumpna automata sa 16 pištolja za prodaju benzina i dizela. Pored motornih ulja i derivata, na raspolaganju su sve vrste goriva visokog, strogo kontrolisanog i provjerenog kvaliteta.

Unapređen je kvalitet ponude i usluge u skladu sa najsavremenijim standardima.