Nakon 10 godina opštine redovno izmirile poreze

Crnogorske opštine nakon deset godina konačno su redovno izmirile sve poreze i doprinose na zarade zaposlenih, pokazuje zvaničan izvještaj Ministarstva javne uprave za 2019. godinu, pišu Dnevne novine.

Ostvareni su pozitivni pomaci u stabilizaciji lokalnih javnih finansija.

“Sve crnogorske opštine, prvi put nakon 10 godina, 2019. su uredno izmirile obaveze poreza i doprinosa na zarade zaposlenih”, konstatuje se u Izvještaju.

Redovno plaćanje poreza i doprinosa, što nije bila karakteristika rada crnogorskih opština u nekom ranijem periodu, posljedica je primjene Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

Prema istom izvještaju, sopstveni prihodi lokalnih samouprava za 2019. godinu su ostvareni u većem iznosu (53,22 odsto) u odnosu na 2018. godinu zbog znatnog uvećanja ustupljenih prihoda shodno novim zakonskim rješenjima zbog čega su opštine bile u povoljnoj finansijskoj situaciji i redovno su servisirale svoje zakonske obaveze.

“Pozitivni efekti ostvareni su u pogledu učešća prihoda jedinica lokalne samouprave u BDP-u, za 0,87 odsto u odnosu na planiranu vrijednost, kao i nivo javnog duga na lokalnom nivou u odnosu na BDP manji je za 0,54 odsto od planirane vrijednosti”, navodi se u Izvještaju.

Što se tiče ove godine, pandemija korona virusa je smanjila prihode budžeta, pa se dvije dobrostojeće opštine Tivat i Podgorica suočavaju sa manjkom budžetskih prihoda zbog smanjene ekonomske aktivnosti, naročito tokom aprila i maja.

Tako je lokalna samouprava Tivat za prvih šest mjeseci ove godine imala za 2,12 miliona eura manje ukupne primitke u budžetu u odnosu na lanjski period.

Prema zvaničnim podacima tivatske Opštine, od 1. januara do 30. juna ove godine, Opština Tivat je imala ukupne prihode od 6,8 miliona eura, dok su u istom periodu lani oni iznosili 8,9 miliona eura. Takođe, sa prošlogodišnjih 5,06 miliona eura, u prvih šest mjeseci ove godine tekući prihodi Opštine Tivat pali su na samo 3,95 miliona eura.

Razlog smanjenja prihoda je prije svega posljedica smanjene ekonomske aktivnosti, odnosno smanjenje primitaka po osnovu prihoda od kapitala, prihoda koje ostvaruju organi uprave vršenjem svoje djelatnosti, poreza na dohodak fizičkih lica, lokalnih poreza i lokalnih komunalnih taksi.

Što se tiče budžeta Glavnog grada, za periodu januar-jun 2020. godine realizovani su primici u iznosu od 55,7 miliona eura ili 59,51 odsto od plana za 2020. godinu.

“Kada se iz ostvarenja za 2020. godinu izuzmu sredstva prenijeta iz prethodne godine i kreditna sredstva, za prvih pola godine, prihodi su realizovani u iznosu od 26,4 miliona eura ili manje 13,42 odsto u odnosu na 2019. godinu” navodi se u Izvještaju Glavnog grada o kome će se gradski parlament izjasniti 30. jula.

Glavni grad prognozira da je uzimajući u obzir aktuelnu epidemiološku situaciju koja se značajno odrazila na ekonomske aktivnosti u gradu, kao ekonomske mjere koje će se preuzeti za podršku privredi, izvjestan još jedan rebalans budžeta za 2020. godinu zbog smanjenja planiranih primitaka za 2020. godinu.

Interesantno je da je porez na dohodak fizičkih lica, u periodu januar-jun 2020. godine, ostvaren u iznosu od 4,63 miliona eura ili 86,29 odsto od polugodišnjeg plana, odnosno 3,27 odsto manje nego u istom periodu 2019. godine.