sjednica

Najviše pažnje izazvao kapitalni budžet

Nakon dvoiposatne rasprave završeno je danas VII redovno zasjedanje tivatskog lokalnog parlemenata sa 12 tačaka dnevnog reda. Najveću pažnju i raspravu izazvala je  Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima Opštine za period 01. 01. – 30. 09 2016.godine. Zamjerke su se uglavnom odnosile na nerealizaciju projekata, odnosno realizaciju budžetskih sredstava namijenjenih kapitalnim projektima, a u centru pažnje našao se i Dnevni centar.

Budžet za 2016.godinu iznosi 18.277.490,00 eura, a rasprava se vodila o devetomjesečnoj realizaciji. Od 1. januara do 30. septembra prihodovano je 14.150.186,30 eura sa prenesenim sredstva iz prošle godine u iznosu od 7.085.743,85 eura. Ukupno realizovani rashodi budžeta iznose 6.586.798,65 eura, a za kapitalne izdatke, planirane na 10.739.620,00 eura, izdvojeno je 1.864.096,97 eura. Realizacije kapitalnih izdataka u iznosu od 17,36 % bila je i povod za replike opozicionih odbornika, koji su istakli da je kapitalni budžet hroničan problem.
Sa dnevnog reda skunuta je tačka koja se odnosila na davanje saglasnoti na Statut JU Sportske dvorane Tivat uz obrazloženje predsjednice opštine, dr Snežane Matijević da će se ta tačka naći na sledećoj sjednici.
Na današnjoj sjednici usvojena je odluka o finansiranju sporta, pravilnik, pravilnik o kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama. Odbornici su usvojili i set odluka o imovinskom pravnim pitanjima, a sjednica je završena odborničkim pitanjima i odgovorima.