Pomagati znači postojati

U vijeme pandemije postoji stotine priča o mladim volonterima koji pomažu starijima. Luka Kiš je samo jedan od njih. Potiče iz obitelji kojoj je humanitarni rad tradicija. “Najvažnije je pomagati”, kaže. Njegovo je putovanje potvrda da sami možemo pomoći da svijet bude bolji. Luka je jedan od 15 volontera u Tivtu, jedan od 450 u Crnoj Gori.

POMAGATI ZNAČI POSTOJATI