Cdu uvodnicari o zaposljavanju

Tribina Cdu: Najteže je naći prvi posao

Crnogorska demokratska unija večeras je u Tivtu održala panel diskusiju na temu zapošljavanja na kojoj su govorili Miodrag Vlahović-predsjednik stranke, Neven Staničić-potpredsjednik stranke i nosilac liste na lokalnim izborima, te uvodničari Darko Mrvaljević, Marina Gardašević i Veliša Stamatović.

   Cdu zasposljavanje Mrvaljeviv  „Dugo vremena za Danilvograd je važilo da je u zapećku, na repu privrednih dogadjanja. Mi smo tu situaciju preokrenuli. Već obnovom nezavisnosti krenuli smo u prve korake ka kreiranju jednog ambicioznog i povoljnog biznis ambijenta. Odučili smo se da krenemo od osnovnih stvari od prostorno planske dokumentacije. Prostornim planom smo predvidjeli biznis zone, sa preciznim kriterijumima šta se u njima može raditi. Investitorima smo otprilike nacrtali šta se tu može raditi. Drugi veoma važan aspekt je brza administracija. Svi papiri u Danilovgradu se izdaju za 24 sata. Imali smo jedan institut koji smo uveli, glavnog urbaniste, Na taj način kad investitor preda sve papire, brzo, za 24 sata, dobija dozvolu. I tako smo spriječili izvor korupcije. Dajemo podršku prije svega poljoprivredi, kao razvojnoj grani. Mi smo opština sa najnižim komunalijama. 2004. smo ih dodatno snizili. Bilo je tu određenih bojazni. Ali, mi smo tu mišljenja da nije poenta odmah uzeti pare investitoru, već se stvaraju uslovi za dugoročno vraćanje onoga čega se opština odrekne u startu“ . istakao je Darko Mrvaljević.
     „Ja dolazim iz turizma, a turizam je najdinamičnija privredna grana. Turistička industrija je jedna od najviše rastućih. To je značajan izvor zapošljavanja sa širokim spektrom posla. Situacija u Crnoj Gori je na žalost takva da nedostaje stručan kadar. Ugostitelji moraju sami da obučavaju svoj kadar, a a druge strane da uvoze radnu snagu. Tu imamo problema sa Zakonom o strancima. Potrebno je da država ima strategiju, što kod nas nije slučaj. Obrazovni sistem nije usklađen sa potrebama tržišta. Potrebno je dakle, izvršiti reformu školstva. Bitno je je da moramo raditi na promociji turizma unutar Crne Gore. Dakle, popularisati stav da je to jedno kreativno zanimanje koje nudi mogućnost napredovanja“ kazala je Marina Gardašević..
  Cdu zaspoklsjavanje publika   „Svaki dan slušamo dvije strane, dvije istine. Sa jedne strane da ima toliko ljudi koji čekaju posao, a sa druge da poslodavci ne mogu doći do potrebnog kadra, Treba se suočiti sa tim problemom. Tgo suočavanje je ključ rješavanja. Treba mnogo manje pričati a mnogo više raditi. Stara poslovica, ali veoma tačna. Treba napraviti listing zanimanja koja su neophodna, konkretno u Tivtu. I dobrom analizom posvetiti se nezaposlenim licima, koji su na biroima. Pozitivnim primjerima iz prakse pripremiti ih na te target poslove. U razgovoru sa  investitoroima treba pitati koja će im zanimanja trebati. Najave i pregovori traju nekoliko godina. Dovoljno vremena da se nezaposlena lica preorijentišui pripreme na ta zanimanja. Da stvorimo ono čega nemamo. Naravno, da je tu važna i uloga države. Treba pogledati i sebe. Šta su naše prednosti, a šta nedostaci. Najteže je naći prvi posao. Poslije je lakše. Kroz prvi posao stvaraju se veze i kontakti, širi se interesovanje. Lakše je doći do drugog ili trećeg posla. Anajvažćnije je doći do toga šta volimo da radimo, šta želimo da radimo. Da nađemo pravi posao za nas, shodno našem karakteru i interesovanju“ – rekao je Veliša Stamatović.
     „Opisujuči ono što se dešava u Tivtu imam utisak da smo mi spremni da nekritički prihvatamo strane investitore. Tu smo i na neki način uskraćeni za pravo da odlučujemo. Učestvujemo na nivou javne rasprave. Naši strani investiori ne razgovaraju sa narodom, već sa nekoliko pojedinaca. I to ne iz Tivta, nego i Podgorice. Mi u Tivtu u posljednje četiri godine imali smo upravu kojoj je teško što imamo i Komunalno i Vodovod,. Da smo mogli to nekome prepustiti to bi drage volje uradili. Jer plate su redovne, a Mank je čudo. Imamo divnu osobinu da uzmemo kredit, nešto naparvimo, i onda po Crnoj Gori tražimo nekog upravljača. Napravili smo autobusku i onda tražili ko će da upravlja sa njom. Zar nismo mogli naći nekog u Tivtu?. Eto, danas su novinari obišli novo postrojenje za prečišćavanje voda. Sve se zna a samo se ne zna ko će time da upravlja. Kad imate partijsko zapošljavanje onda dodatno imate četiri pet direktora, jednog novog i četiri bivša. Mi čemo pratiti evropske trendove gdje gradovi imaju više preduzeća. Tu su izvori novih radnih mjesta. Što se tiče planova, mi smo u Tivtu i preplanirani. Ali, imamo jedan drugi problem. Mogu li ja, ako imam milion eura, da gradim teniski centar u Tivtu, a da se ne prezivam Mank? Šta je sa povlasticama u biznisu za same Tivćane koji zapošljavaju pet, deset, dvadeset radnika?“ – rekao je Neven Staničić.
     „Mi smo partija koja pokušava da u crnogorsku politiku vrati tu vrstu jednog sveobuhvatnog korektnog, konstruktvinog, realističkog pristupa, bez potrebe da svijet dijelimo na crno i bijelo. Naš večerašnji panel je slika onoga kako Cdu posmatra stvarnost. Mi smo svjesni da ne možemo sami, mi znamo da ne možemo sami, i da možemo mi nećemo sami. Ta vrsta promjene „Sjaši Kurta da uzjaši Murta“ je dosadna. Crnoj Gori je potrebna nova politička logika, nova vrsta vlasti. Iscrpljen je model dvočlane vlasti kojoj smo bili svjedoci, naravno, uz poštovanje strankama manjina. Nije sva pamet u jednoj ili dvije partije. Tivtu i Crnoj Gori trebaju ljudi koji neće biti zapošljavani samo zato što pripadaju ovoj ili onoj partiji. Možda to nekome zvuči naivno, Mi smo relaksirani jer imamo veliku privilegiju , govorimo ono što mislimo, a mislimo ono što govorimo“ – kazao Miodrag Vlahović.