Nagrade učenika Muzičke škole iz Sremske Mitrovice i Skadra

Zalaganjem, radom i nesebičnom podrškom svojih perofesora, učenici Muzičke škole Tivat nastavljaju da nižu uspjehe na takmičenjima. Ovog puta nagrade su stigle sa takmičenja iz Sremske Mitrovice i Skadra.

Takmičenje „SIRMIUM MUSUC FEST „- SREMSKAMITROVICA – Srbija

Klarinet

Ana Klakor – 98,25.bod. – I nagrada

Nastavnik: Samardžija Aleksandra

 

XX Takmičenje „ Pjeter Gaci“ – Skadar Albanija

Flauta – B kategorija

Maša Samardžić – 97 bod. – I nagrada

Nastavnik: Matijević Bruna

Isidora Babić – 94 bod. – II nagrada

Nastavnik: Nikolić Dunja

Flauta – C kategorija

Damjan Pajović – 93 bod. – II nagrada

Nastavnica: Matijević Bruna

Francesca Lesjak – 97 bod. – I nagrada

Nastavnik: Nikolić Dunja

Flauta – F kategorija

Tijana Begović – 94 bod.- II nagrada

Nastavnik: Lekić Žana

Oboa – E kategorija

Klakor Irina – 96 bod. – I nagrada

Đuričić Lana –  95 bod. – I nagrada

Oboa – F kategorija

Ozana Knezović – 90,30 – II nagrada

Nastavnik: Samaradžić Irina

Klarinet – A kategorija

Lana Đurišić – 95 bod.- I nagrada

Marija Samardžić – 92 bod. – II nagrada

Klarinet – B kategorija

Ana Klakor – 93.bod. – II nagrada

Nastavnik: Samardžija Aleksandra

Truba

Igor Petković – 95 bod. I nagrada

Nastavnik: Rajković Sava

Trombon – B kategorija

Uroš Lakić – 93 bod. – II nagrada

Trombon – C kategorija

Barbara Kubiček – 94,30bod. II nagrada

Trombon – F kategorija

Martina Kovačević – 97 bod. – I nagrada

Nastavnik: Vuksanović Martina

Korepetitori: Poznanović Linda i Mihaljević Ana