1

Nadležne službe reagovale na vrijeme i zaustavile sječu borova

Sječu stabala u parku bivšeg hotela “Mimoza” zaustavila je Komunalna isnpekcija. „Inspektori Sluzba za inspekcijeske poslove su izašli na teren i spriječili dalju sječu, ali je stvarna nadležnost kada je ovaj slučaj u pitanju na republičkoj ekološkoj inpsekciji”, saopštila je savjetnica predsjednika opštine za odnose sa javnošću i protokol, Branka Čelanović.

ociscenoU saopštenju se navodi da će zabilješka koju je juče tokom boravka na terenu sačinila isnpektorka Helga Ivović, biti proslijeđena Upravi za inspekcijske poslove, odnosno Ekološkoj inpekciji.
Pored angažmana komunalne policije, koja je zaustavila sječu borova, iz opštinskog Seketarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost su kontaktirali i direktorku “Mimoza Group” i ukazali na pogrešan pristup parku u kome, koji s eprepoznaje po borovima. Sekretarka Tatjana Jelić je upozorila direktorku Anastaziju Lašmanovu da se apsolutno ne smije vršiti bilo kakva sječa stabala.
U Mimoza Group su prihvatili upozorenje i obećali da bez ododbrenja neće vršiti dalju sječu, navodi se u saopštenju iz kabineta predsjednice Opštine.
Iako je bila nedelja ujutru i neradni dan, na poziv građana i novinara inspekcija je reagovala na vrijeme i zaustavila nelegačnu sječu.
3Odgovor na pozive i proslijeđena pitanja Lašmanovoj od strane naše kuće još uvijek čekamo.
Hotel “Mimoza” je srušen tokom proteklog mjeseca i lokacija raščišćenja za početak gradnje, na izuzetno atraktivnoj lokaciji u centru grada novi vlasnik planira da gradi kondo hotel.