Nacrt izmjene Zakona o liječenju neplodnosti

Fondacija „I ja imam pravo da budem mama“ ističe da je neophodno uspostaviti regulatorni i zakonski okvir koji podržava, štiti i pomaže osobama kojima je potrebno liječenje, kao i djeci rođenoj kao rezultat liječenja asistiranim reproduktivnim tehnologijama.

Vlasnica i direkotirica Fondacije, Žana Mihaljević, ističe da je ponosna na Nacrt izmjene Zakona o liječenju neplodnosti za ljudsku reprodukciju, koji je sačinjen u višemjesečnom napornom radu uz stručnu pomoć i preporuke EU, evropskih udruženja za ljudsku reprodukciju, i samim tim slijedila osmišljene ciljeve Fondacije, čijoj se realizaciji posebno ponosim, sadrži sledeće oblasti koje se po prvi put uključuju u zakonsku legislativu Crne Gore:

1.Odredbe o doniranju polnih ćelija i embriona

 1. Uvoz/Izvoz doniranog i sopstvenog genetskog materijala građana Crne Gore
 2. Odredbe o broju postupaka, starosnoj granici liječenja žene u reproduktivnoj dobi (granica dosadašnja je 44, dok u EU je 49-Češka i najveća Sjeverni Kipar 58) takođe i muškarca

4.Odredbe o genetskoj dijagnozi prije implatacije skraćeno PGD,

 1. Istraživanje embriona i liječenje matičnim ćelijama,
 2. Posthumna potpomognuta oplodnja,
 3. Odredbe o ograničenju broja embriona,
 4. Dobrobit djeteta,
 5. Surogat majčinstvo,
 6. Međunarodno surogat majčinstvo,

11.Tradicionalno za i protiv gestacijskog surogat majčinstva,

 1. Odredbe o prenosu roditeljstva,
 2. Anonimnost donora
 3. Pristup porodičnoj medicinskoj dokumentaciji istorije bolesti za ljude začete donacijom,
 4. Vremenska ograničenja gameta i embriona,
 5. Finansiranje postupaka u CG,
 6. Savjetovanje pacijenata (uključenost psihološke pomoći obaveznost ili ne),
 7. Liječenje novim procedurama kao što su liječenje matičnim ćelijama, pronuklearnom prenosu PNT, prenosu vretena majke MST,
 8. Odredbe za regulatorni organ za potpomognutu ljudsku reprodukciju,
 9. Zaštita ljudi i Odredbe o KOVID-19.

U saradnji sa potpredsjednicom dr Brankom Bošnjak koja je brižno prišla problemima ljudi koji žele voditi racuna o svojoj plodnosti i pružila pomoć u što bržoj i efikasnijoj izmjeni i primjeni legislative u Crnoj Gori, planirano je organizovanje posebnog tima i Odbora kako bi zajedno sa Skupštinom Crne Gore, Ženskim klubom, svim resornim ministarstvima i odborima, postavile temelje jednog kvalitetnog zakona kojeg Crna Gora može da obezbijedi svojim građanima-navodi Mihaljević.

-Mogu sa ponosom da predstavim da će Skupština  Crne Gore ratifikovati Rezoluciju Evropskog parlamenta u pogledu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u EU u kontekstu zdravlja žena. To znači da zakonodavstvo Crne Gore brine i trudiće se da Crna Gora pruži dovoljnu autonomiju kako kliničkoj ekspertizi tako i pacijentima korisnicima usluga liječenja neplodnosti, kako bi se bavili složenim i individualnim uslovima, jer liječenje neplodnosti to i zahtijeva.

Fondacija I ja imam pravo da budem mama je svojim djelovanjem postala bitan pokretač i inicijator u Crnoj Gori u područjima ostvarivanja prava na adekvatne pomoći naknade i prava biomedicinski potpomognute oplodnje, uključili smo brigu o roditeljstvu, trudnoći i poboljšanja i podsticaje rađanja urađenim strategijama od strane Fondacije, koje nijesu ni postojale u Crnoj Gori.

-Po prvi put pokrenuli smo promociju, edukaciju i savjetovanja parovima koji se žele ostvariti u ulozi roditelja, tome u prilog govore materijali stručnjaka i treneri za poboljšanu plodnost, kao i Priručnici na sajtu Fondacije, koji mijenjaju i unapređuju navike i svijest o plodnosti i brizi o zdravlju i zdravom potomstvu. Rastemo i samim tim, po preporukama EU, uključujemo roditeljstvo i brigu o djetetu, unapređujemo reproduktivno zdravlje žene i muškarca, pružamo edukacije i dajemo podršku roditeljima i budućim roditeljima, radimo na sigurnosti djece i još mnogo olakšica, kao savjeti i podsticaji za dojenje, zdravi stilovi zivota, vježbanje, ishrana i smanjenje uticaja zagađenja. Centralno smo mjesto gdje se buduće mame, osobe sa problemo neplodnosti, trudnice, porodilje i roditelji mogu obratiti za informacije s područja na kojima djelujemo, kao i iznošenje iskustava, primjedbi i pritužbi-kazala je Mihaljević.

Kako dodaje, u toku je izrada besplatne aplikacije „Briga o plodnosti i roditeljstvu u Crnoj Gori“.

-Pozivamo građane cijele Crne Gore da postavljaju pitanja vezana za ljudsku reprodukciju i liječenje neplodnosti na drustvenim mrezama Fondacije gdje ce svjetski tim strucnjaka na celu sa dr Dzihanom Abazovićem odgovarati na njih i pružiti crnogorskom narodu besplatnu pomoć u rjesavanju individualnih problema i slučajeva. Briga o potomstvu i dobrobit djece je naš zajednički cilj. Pod sloganom fondacije Zajddno na putu do beba, od septembra pokrećemo i sms donacije parovima i singl osobama kako bi zajedno pružili finansijsku pomoć u liječenju.  Zajedno na putu do beba!-poručila je direktorica Fondacije „I ja imam

Za više informacija obratite se na telefonu +38268045456 ili sajtu www.imampravodabudemmama.com