Na plaži Jaz nikao divlji objekat bez znanja vlasnika

U zaleđu plaže Jaz ovih dana nikli su veliki betonski zidovi u sklopu većeg nelegalnog objekta.“ Dragan Buzdovan koji je suvlasnik parcele na kojoj se izvode radovi ističe da je riječ o nelegalnom objektu koji se mimo znanja gradi na njegovoj imovini. On je kako ističe obavijestio nadležne institucije a ministra održivog razvoja i turizma Pavla Radulovića je pozvao da izvrši kontrolu odgovornih službi. „Da li je moguće da se divlje izvodi čvrsta gradnja u pojasu Morskog Dobra na parceli u kojoj sam ja dijelom vlasnik i to bez građevinske dozvole. Radi se o zoni morskog dobra na samoj plaži Jaz i o naletu bespravne gradnje na moju zemlju koju sam nasledio od predaka.
Obavještenojuč Morsko Dobro, kao i građevinska inspekcija, ali radovi se nastavljaju iako se vodi sudski spor i postoji zabilješka istog u list nepokretnosti za tu parcelu.
Niko od spomenutih za sada ne zaustavlja investitora i nakon moje usmene poruke, a da ne govorim da se zapečati divlje gradilište.
Ovom prilikom pozivam ninistra Pavla Radulovića da izvrši kontrolu svojih službi i preispita ko je dao dozvolu da se gradi u zoni morskog dobra i to u isto vrijeme dok se ministar bori da uvede red u priobalnom pojasu.
Da bi se bilo što radilo u pojasu morskog dobra mora imati koncesiju Vlade.
Radovi se izvode na mojoj djedovini. Kao svaki normalni građanin Crne Gore mirno sam čekao reakciju državnih organa i sada se pitam ko stoji iza investitora, jer se moja prijava ignoriše, te sam natjeran da se obratim vlastima putem medija.
Špekuliše se da ima čak dozvolu od Opštine Budva, koja nikako nije imala pravo da da bilo kakvo rješenje o izvođenju građevinskih radova na pojasu morskog dobra, a pogotovo takvih betonskih zidova.
Za iznenaditi je da se koristi predsjednik Opštine Budva, kao opravdanje za uređjenje terena na samoj plaži, pogotovo sa ovakvom betonizacijom“, saopštio je Buzdovan.