Na današnji dan – Pobuna mornara u Boki

Na današnji dan, 1. februar 1918. Godine, u Bokotorskom zalivu izbila pobuna mornara na Austrugarskoj floti. Događaj je tada  privukao pažnju čitave evropske i svjetske javnosti kao jedan od signala da se ratu bliži kraj.

Nezadovoljni statusom i tretmanom,  mornari različitih nacionalnosti na 40 brodova Austrougarske vojske stacionirane u Boki Kotorskoj digli su se na ustanak. Podržali su ih i mještani Đenovića i Tivta.  Pobuna je za tri dana ugušena u krvi i za samo 24 sata  uhapšeno je oko 800 mornara, a  pred prijeki vojni sud izvedeno je njih  40 koje su smatrali organizatorima.

U tadašnjoj mornarici služili su mornari 11 različitih nacija, a u Bokeljskoj floti najviše je bilo Hrvata, Italijana Čeha i Slovaka Njemaca, Mađara , pa i Slovenaca a ostalo su bili Poljaci, Rumuni i Ukrajinci.

Na smrt streljanjem, koje je izvršeno 11. februara u Škaljarima,  osuđeni su František Raš, Anton Grabar, Jerko Šišgorić i Mate Brničević. Protiv ostalih je vođen sudski postupak, većina je u martu 1918. godine puštena na slobodu, a raspadaom Austro-ugarske obustavljeni su ostali procesi.