Na „Bijeloj listi“ Poreske uprave četiri tivatske firme

Poreska uprava Crne Gore objavila je ažuriranu Bijelu listu – spisak poreskih obveznika kod kojih je uočen najveći stepen fiskalne discipline. Među 420 kompanija na bijeloj listi su četiri iz opštine Tivat: AD Luštica Development, DOO “Adriatic Marinas“ Tivat, DOO „PM Hotels“ Tivat i DOO “Lindner“ Tivat.Na listi su se našla imena poreskih obveznika s kojima Poreska uprava kontinuirano ostvaruje uspješnu saradnju u pogledu poštovanja poreskih propisa i izmirivanja poreskih obaveza.

Obveznici s Bijele liste, kako je ranije saopšteno iz PU, prepoznati su kao kompanije koje uredno izmiruju obaveze prema povjeriocima, uključujući i državu, pa samim tim predstavljaju i afirmativne potencijalne poslovne partnere na tržištu. Među 420 kompanija na bijeloj listi su četiri iz opštine Tivat: AD Luštica Devewlopment, DOO “Adriatic Marinas“ Tivat, DOO „PM Hotels“ Tivat i DOO “Lindner“ Tivat.

U nastojanju da se praksom podstakne što više urednih poreskih obveznika, listom je obuhvaćen ne samo segment velikih kompanija, već i mala i srednja preduzeća sa visokom stopom poreske discipline.

“Prioritet u radu poreskog organa i dalje će biti kontinuirano jačanje odnosa razumijevanja i povjerenja sa urednim poreskim obveznicima, koji izmirivanjem poreskih obaveza i poštovanjem zakona Crne Gore zajedno sa državnim institucijama učestvuju u izgradnji povoljnog poslovnog ambijenta i društva u cjelini”, rekli su iz PU.

Bijela lista poreskih obveznika prvi put je objavljena 7. juna 2013. godine.