Muzička akademija razmatra način polaganja kolokvijuma

Muzička akademija na Cetinju četvrtu sedmicu uspješno realizuje online nastavu, kazao je dekan Muzičke akademije Bojan Martinović, navodeći da će ubrzo predložiti i način polaganja kolokvijuma.

On je rekao da se nastava realizuje putem aplikacija Zoom, Google Duo, Skype, a nastavni materijali, zadaci, literatura distribuiraju se studentima putem mejlova, sajta i zvaničnih stranica na društvenim mrežama.

Martinović je naveo da će ubrzo predložiti i način polaganja kolokvijuma.

Prema njegovim riječima, svi profesori na Muzičkoj akademiji su, bez razlike, odgovorno pristupili rješavanju trenutne situacije i potrudili se da već u prvoj sedmici sami, u okviru svojih znanja o tehnologijama, na najbolji način odgovore izazovima.

„Nastava na Muzičkoj akademiji u jednom dijelu jeste jako specifična i interaktivna, pa je bilo nužno pronaći platformu koja nema kašnjenje slike i zvuka, te aplikaciju koja ima kvalitetan zvuk. Uz pomenute aplikacije, studenti koriste i alate kojima prave zvučne zapise svojih interpretacija i programa, koji su predmet naših analiza”, kazao je on.

Martinović je rekao da razmjenjuj iskustva među sobom ali i sa kolegama iz regiona.

“Naše kolege u Italiji još od februara izvode onlajn nastavu. I pored činjenice, da su neki konzervatorijumi sami razvili tehnologije i sisteme koji omogućuju najkvalitetniji prenos zvuka, u ovom momentu koriste aplikacije koje su dostupne i ostatku Evrope“, naveo je Martinović.

On je kazao da se u trenutnoj situaciji oslanjaju na kreativnost studenata i profesora.

Prema Martinovićevim riječima, u toku je izrada predloga dva modela provjere znanja i angažovanja studenata tokom dosadašnjeg perioda.

„Budući da za instrumente to predstavlja izvođenje koncertnog programa, studenti će putem neke od aplikacija dostavljati svoje nemontirane video materijale na osnovu kojih ćemo moći da sagledamo okolnosti. Za teorijske predmete koristićemo takođe neku od navedenih aplikacija“, kazao je Martinović.