Mulo oslobođeno, ali remorker na plovnom putu

U skladu sa naredbom Inspekcije za sigurnost plovidbe na moru, uz pristanište Bazdanj ne mogu se više vezivati plovila. JP Morsko dobro će postaviti tablu na kojoj će biti obilježeno koja plovila, kolikih gabarita i u kom vremenskom intervalu mogu koristiti pristan, podsjetio je potpredsjednik MZ Krotoli, Savo Klakor i istakao da remorker kotorske komapnije „Briv construction“ i dalje stoji na plovnom putu.

„Remorker je privezan na sidro gdje se sidrila plutača, odnosno na istoj poziciji gdje se ranije sidrio trajekt kotorske kompanije. Dislociranjem tog trajekta iz kompanije su po nalogu inspektora za sigurnost plovidbe Željka Lompara pomjreli plutaču, ali je ostavljeno sidro na koje su kasnije privezali remorker“, naveo je Klakor naglasivši da je dogovor bio da se oslobodi plovni put i da se obezbjedi siguran pristup mulu Bazdanj.

Međutim kako to nije urađeno, mještani očekuju da nadležne institucije rade svoj posao i da se privede kraju dugogodišnja agonija jer su nesasvjesnim radnjma zloupotrebljavali institucije i pričinjavali štetu žiteljima Krtola, a ujedno i pribavljali protvpravnu materijalnu korist za vlasnika kotorke kompanije tako što su im omogućili dugogodišnje vezivanje za mulo Bazdanj, rekao je Klakor navodeći da rješenje za dislociranje remorkera sa te lokacije treba da izda Lučka kapetanija, odnosno nadležna inspekcija.

On je naveo da je mulo dosta oštećeno zato što je bilo neprirodno da se toliki plovni objekti veže na njega, a tome je doprinio i zub vremena.

„Unazad par godina Morsko dobro je izvšilo sanaciju, ali ne u potpunosti kako bi trebalo da se saniraju pristaništa. Budvansko preduzeće je tada pojačalo temelje pristaništa, ali su s tim pojačanjem onemogućili pristup manjim plovilima sa bočnih strana pa smo u dogovoru s njima našli kompromisno rješenje da se ponovo obavi rekonstrukcija na pravilan i adekvatan način“, pojasnio je Klakor naglasivši da su sa Morskim dobrom nakon posljednjih dešavanja oko mula ostvarili veoma dobru komunikaciju u interesu građana i iznašli dobro rješenje.

Pristanište Bazdanj je sagrađeno prije sedam decenija na djelovima imanja mještana a za potrebe pomorskog prevoza radnika bivšeg tivatskog Arsenala preko 10 godina bespravno je koristila firma YU Briv, odnosno sada „Briv construction“. Ta kompanija ima postavljene plutače i vezuje u neposrednoj blizini pristana svoja hidrotehnička plovila velikih gabarita, rekao je Klakor.

Mještani Krtola su godinama protestvovali tražeći da se pristan koristi u skladu sa pravilima, odnosno za iskrcaj ljudi i robe“, podsjetio je potpredsjednik MZ Krtoli, navodeći da je u vom momentu jedin rješenje da se i taj remorker privremeno premjesti na lokacija kod Brdišta.

Međutim, iz Morskog dobra su ranije saopštili da za tu lokaciju oni nisu dali odobrenje za privez plovila.

Iz Lučke kapenije su odgovorili da će sva plovila u Boki Kotorskoj koja su nepropisno privezana ili usidrena dobiti rješenje o izmjestanju. „Inspekcija je predala inicijativu za pronalaženje povoljne pozicije za privez ekonomskih plovila“, rekao je Radio Tivtu inspektor bezbjednosti plovidbe na moru, Željko Lompar.

Foto: Radio Tivat