Mrlja ispred hotela „Palma“ najvjerovatnije opet komunalni problem

Povodom pojave mrlje u moru, na kupalištu ispred hotela „Palma“ kontaktirali smo inspektora pomorske sigurnosti Lučke kapetanije Kotor Željka Lompara, koji je po prijavi građana stigao na lokaciju gdje je primjećena mrlja. „Pretpostavljamo da je ovo opet komunalni problem koji smo već dva puta imali na ovoj lokaciji jer sam razgovarao i sa kupačima koji su mi kazali da nije bilo kretanja nikakvih plovila u moru na tom kupalištu. Takođe, što je još važnije Pomorski operativni centar, radarski sistem Obosnik nije uočio kretanje nijednog plovila na toj lokaciji sat vremena unazad od momenta prijave. Dva plovila su trenutno usidrena i ne mogu sa sigurnošću da tvrdim da nije u pitanju nafta ili benzin, ali trenutno od Pina pa do Kalimanja nema nikakvih mrlja jer sam obišao to područje, a i sami kupači kojih ima dosta su mi to potvrdili“, kazao je nezvanično Lompar dodavši da će izvještaj, čim bude spreman biti dostavljen našoj redakciji.