Motivacija na prvom mjestu

O iskustvu u radu sa zavisnicima od psihoaktivnih supstanci i uspjehu tretmana koji se provodi u Kakarickoj gori govorile su psihološkinja Dijama Milošević i socijalna radnica Ivana Tiodorović. I pored saobraćajnih gužvi i vrućina koje vladaju, ispoštovale su poziv Radio Tivta za učeće u Radio suncobranu. Izrazile su zadovoljstvo što su u Tivtu i što imaju priliku da nnjegovim građanima i našim slušaocima prenesu iskustva u radu sa zavisnicima.
Prema riječima Ivane Tiodorović svi članovi stručnog, multidisciplinarnog tima su terapeuti bez obzira na osnovno zanimanje zato što direktno rade sa korisnicima ili korisnicama. Prije otvaranja ženskog bloka u decembru 2015 godine radila je u muškom bloku JU Kakaricka gora pa je iskustvo značajno:

Mogu da kažem da je to specifična populacija za rad ne samo u smislu priča koje donose sa sobom a to su najčešće jako bolne i jako teške životne priče a program je postavljen tako da radimo i dio koji se tiče kako aktivne faze njihovog uzimanja tako i faze djetinjstva. Kažem, to su jako teške i jako bolne priče a razlika između muškaraca i žena je u tome što su žene emotivnije i stvari koje su one prošle jesu povrede bića. Da bi se to prevazišlo treba dosta vremena. Oni klijenti i klijentkinje koji su zainteresovani za tretman jesu oni koji u ovoj priči uspjevaju i to je nešto u čemu nema razlike“.

Rad JU za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci zasniva se na činjenici da klijent i klijentkinja koji potraže pomoć moraju imati određeni nivo motivacije jer bez unutrašnjeg motiva, oporavak je neizvjesan. Tokom dvogodišnjeg tretmana rehabilitacije korisnici prvu godinu borave u ustanovi a drugu su kod kuće uz obavezu da povremeno dolaze, na testiranja na korištenje supstanci, individualne ili grupne psihoterapije. Boravak košta oko 1000 eura mjesečno. Najveći dio participira glavni grad Podgorica kao osnivač Javne ustanove sa oko šesto i nešto eura, zatim Ministarstvo rada i socijalnog staranja kroz Centre za socijalni rad sa 110 eura i 230 eura je učešće koje izdvajaju porodice klijenata i klijentkinja. Opština Tivat je prepoznala značaj podrške osobama koje su u problemu bolesti zavisnosti i za svoje sugrađane koji se odluče na tretman plaća taj dio od 230 eura koji bi trebalo da plate njihove porodice.

U toku faze rezidencijalnog tretmana postoje tri podfaze. Prva, faza adaptacije koja traje mjesec dana, podrazumijeva da se klijent ili klijentkinja prilagode uslovima boravka i tako na još jedan način ispitaju motivaciju. U tom prvom mjesecu nemaju direktan kontakt sa članovima porodice nego se sva komunikacija obavlja preko nas, stručnih lica. Nakon mjesec dana ostvaruju pravo na kontakt sa porodicom i to jedan put nedeljno telefonskim pozivom i posjetama vikendom. Važno je napomenuti da u posjetu mogu doći samo članovi od povjerenja koji ni na koji način neće ugroziti tretman. Pored toga, postoji faza rehabilitacije i resocijalizacije koje imaju za cilj, prije svega, da klijenti i klijentkinje upoznaju sebe, prepoznaju uzroke zbog kojih su došli u kontakt sa supstancom , preispitaju ponašanje koje je nastalo načinom života koji su vodili u aktivnoj fazi. Iskustvo je pokazalo da se za pomoć jave nakon više godina koje su proveli u aktivnoj fazi (15 do 20 godina). Samim tim dolazi do formiranja zavisničkog identiteta i sve skupa pokazuje koliko je potrebno raditi i rekonstrukciju cjelokupne ličnosti kao bi mogli da uđu u fazu stabilne apstinencije. U fazi resocijalizacije se teži da svoje ponašanje usklade sa zahtjevima socijalne sredine i da postanu korisni članovi društva u kojem žive“, pojasnila je Milošević.

 

Na rezidencijalnom tretmanu trenutno je 20 klijenata i klijentkinja a u nerezidencijalnom 18. Najmlađi klijent koji je potražio pomoć u Centru na Kakrickoj gori imao je 18 godina, a najstariji 65. Najviše ih je između 25 i 35 godina. Uglavnom su se liječili ljudi koji su imali problem sa zavisnošću od heroina, alkohola, manji broj je onih koji su uzimali kokain, a u posljednje vrijeme dolaze i zavisnici od kocke. Iskustvo pokazuje da je klijent riješio problem zavisnosti onda kada u kontinuitetu ide na grupe samopomoći, usvoji zdrave životne navike i funkcionalan je u svojoj zajednici. To je od prilike nakon perioda od pet godina.