Pine

Morsko dobro: Za Pine uplaćeno 1.395.000 eura

Iz JP „Morsko dobro“ reagovali su povodom saopštenja Udruženja građana „Tivatska akcija“ koji su naznačali da je za rekonstrukciju Pina „Morsko Dobro“ „u 2014. trebalo da uplati opštini Tivat 1,38 miliona eura a uplatilo je samo 615.000.“

 

„Zajednički investicioni projekat Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i opštine Tivat o finansiranju rekonstrukcije rive Pine u Tivtu započeo je 2012. godine, shodno Memorandumu o međusobnoj saradnji. U tekstu na koji reagujemo navodi se da je Morsko dobro u toku 2014. godine trebalo da uplati 1.38 miliona eura, a da je, navodno, uplatilo samo 615.000 eura. Tačno je da je u 2014. godini Morskog dobro uplatili 615.000 eura, međutim u toku tri godine trajanja investicija uplatili smo ukupno 1.395.000 eura.

Kako je investicija trajala tri godine, tako je i JP Morsko dobro, shodno svom godišnjem planu korišćenja sredstava, kao i shodno ispostavljenim građevinskim situacijama, vršilo uplate opštini Tivat na posebni račun izdvojen za tu svrhu na sledeći način: 14.02.2012. uplaćeno je 500.000 eura, 6.03.2013. uplaćeno je 120.000 eura, 30.12.2013. uplaćeno je 160.000 eura, 1.07.2014. uplaćeno je 200.000 eura i 25.12.2014. uplaćeno je 415.00 eura što ukupno iznosi 1.395.000 eura. Iz prethodno navednog se vidi da su sredstva koja je Javno preduzeće uplatilo u Pine iznosila 615.000 eura, a da kompletno ulaganje Morskog dobra iznosi 1.395.000 eura“, saopštili su iz Morskog dobra.