Morsko dobro: Prva faza pješačke staze Lepetane – Donja Lastva

JP Morsko dobro će ove godine u četiri primorske opštine realizovati projekte vrijedne 2,7 miliona eura.

Kapitalna investicija planirana u Tivtu je izgradnja prve faze pješačke staze-trotoara od Lepetana do crkve sveti Roko u Donjoj Lastvi. Realizacija tog posla, vrijednog 300 hiljada eura, doprinijeće boljoj pješačkoj komunikaciji, kao i poboljšanju bezbjednosti kupača. Takođe, postoji mogućnost i formiranja novih kupališta na ovom području.

Biće nastavljeni i radovi na uređenju specijalnog rezervata Tivatska solila, kojim upravlja Morsko dobro. Na uređenju i zaštiti Solila ove godine utrošiće se 42 hiljade eura.