mandraci

Morsko dobro pozvalo primorske NVO na saradnju

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ponovilo je poziv za saradnju sa lokalnim nevladinim organizacijama iz primorskih gradova povodom obilježavanja Dana Planete Zemlje 22. aprila.

Cilj je saradnja sa nevladinim organizacijama i dobijanje najboljeg predloga za realizaciju lokalnih aktivnosti povodom obilježavanja 22. aprila, Dana Planete Zemlje u svakoj od 6 primorskih opština, a koje imaju za cilj zaštitu obale, mora i podmorja.
Pravo učešća imaju lokalne nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, isključivo sa sjedištem u primorskim opštinama (Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj), odnosno opštinama obuhvaćenim zonom morskog dobra.
Pozivom je planirana dodjela finansijskih sredstava za najbolje ponuđeno riješenje promovisanja Dana Planete Zemlje i to, za po jednu aktivnost u svakoj opštinu pojedinačno, u iznosu od bruto 500 eura.
Što se uslova tiče, koji se moraju ispuniti jeste da predložena aktivnost treba da bude u duhu uređenja, čišćenja ili sanacije nekog područja u zoni obale, mora ili podmorja, aktivnost treba da okupi što veći broj učesnika. Realizacija aktivnosti mora biti isključivo vezana za zonu morskog dobra i ta aktivnost se realizuje u toku jednog dana i to u perodu od 21. do 24. aprila i rezultati aktivnosti moraju biti vidljivi i jasni odmah nakon završetka aktivnosti. Izvještaj sa fotografijama se dostavlja u roku od 5 radnih dana nakon završetka aktivnosti.