Morsko dobro: „Jadran“ ostaje na Pinama

JP Morsko dobro nije „dalo privatniku Pine“ , nego sprovelo zakonski postupak kao i ranijih godina za davanje na korišćenje, a ne u „vlasništvo“ pristaništa, i to prema pravilima koja su važila i do sada kad je Pine koristilo Komunalno. Što se tiče broda Jadran o čijem izmještanju se spekuliše, na Pinama ima ima mjesta za sve, saopšteno je Pobjedi iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.
Na osnovu javnog poziva za zakup pristaništa i privezišta, između 25 objekata, ponuđene su i Pine u Tivtu, a licitacija je održana 14.juna.
Najveću cifru, 58 380 eura, izlicitirao je Pavle Mićunović koji će, ako se s njim zaključi ugovor, upravljati dijelom obale u centru grada narednih pet gdoina.
„Činjenica da su tri fizička lica ponudila višu cijenu za zakup Pina nego Komunalno doo koje je ponudilo 58 180 eura, kao i neočekivano visoke cijene koje su izlicitirali , izazvale su reakcije u javnosti zasonovane na proizvoljnim pretpostavkama: koji prostor koristi, koja su prava korisnika, zakupaca i kako će on koristiti pristanište, očekujući da bi u takvoj situaciji mogli ostvariti raznorazne koristi“, objašnkjavaju iz Moroskog dobra
Čudi da zvanični predstavnici opštine Tivat u nastupima u kojima dodatno „podrgrijavaju“ atmosferu , ne koriste argumentaciju zasnovanu na činjenicama, ističu iz Morskog dobra.
Kako objašnjavaju, u javnom pozivu jasno piše da su Pine pristanište a ne privezište, što će se utvrditi u ugovoru, a postupak zaključenja je u toku.
Iz preduzeća za upravljanjem morskog dobra navode da je Komunalno 26. juna dostavilo prigovor na dokumentaciju za aukciju koju je podnio doo Montengro kruizing iz Budve koji je jedan od pet učesnika na aukciji. Prigovor se odnosio na formalnu nekompletnost dokumentacije koju je Komisija odbila nao neosnovanu i neblagovremenu.
Iz Morskog dobra poručuju da na Pinama ima mjesta za sve i da su neosnovane spekulacije da će zakupom Pina ŠK Jadran biti izmješten u Bar.
„Shodno Zakonu, za vojne brodove je slobodno korišćenje domaćih luka u pristaništa. Saglasnot za njihovo vezivanje daje organ nadležan za odbranu zemlje, ističu između ostalog iz Morskog dobra.