MORE

Morska voda u Tivtu odličnog kvaliteta

Morska voda na crnogorskim kupalištima je dobrog kvaliteta, tj. sanitarno je ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju, rezultati su analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija koju je Institut za biologiju mora sprovodio od 8. do 11. juna ove godine.Podaci govore da je na 87,3% lokacija voda bila odličnog kvaliteta, na 4,5% lokacija dobrog, a na 8,2% lokacija voda je bila zadovoljavajućeg kvaliteta, saopšteno je iz Morskog dobra.

U našoj opštini na svih 9 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta, u Kotoru na 15 lokacija, voda je bila odličnog kvaliteta na njih 10, dobrog na 3, a zadovoljavajućeg na 2 lokacije. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 15 ona bila odličnog, a na 6 zadovoljavajućeg kvaliteta.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.me koja je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku.