ispred palme

Na tivastkim kupalištima voda odličnog kvaliteta

Prema rezultatima posljednjih analiza sanitarnog kvaliteta morske vode na 90 javnih kupališta duž crnogorskog primorja, obavljenih 30. i 31. jula, na 82 kupališta kvalitet morske vode bio je K1 klase, a na 5 K2 klase. Na dva kupališta kvalitet vode je prelazio propisane granice, a to su kupalište „Greco beach“ u Budvi i „Mala plaža“ u Ulcinju, saopštili su iz JP „Morsko dobro“.

Institut za biologiju mora uzeo je ponovne uzorke morske vode radi utvrđivanja da li se radi o prolaznoj pojavi ili mogućem zagađenju morske vode.
Kvalitet vode kontrolisan je na devet kupališta u Tivtu, Plavi horizont, Almara Bič, kupalište Briv, Račica, Kalardovo, kupalište kod hotela Palma, kupalište hotela Kamelija i Opatovo kod kampa. Osim kupališta Kamelija gdje je kvalitet morske vode druge klase, na preostalih osam je K1 kvaliteta.