Morska voda

Morska voda na kupalištima u Tivtu visoke kategorije

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 91 javno kupalište koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 15. do 18. avgusta pokazali su da je na 97,8% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, a na 2,2% kupališta K2 klase. Ovi rezultati potvrdjuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima kvalitetna, odnosno sanitarno ispravna, te bezjedna za kupanje i rekreaciju – saopšteno je iz JP“Morsko dobro“.

Na svih 14 kupališta u Ulcinju kvalitet je bio K1, dok je u Baru, na 9 od 10 kupali[ta kvalitet bio K1,a na 1 kupalištu K2 klase. Kvalitet morske vode K1 klase bio je na svih 23 kupališta u Budvi, svih 14 kupališta u Kotoru i svih 9 kupališta u Tivtu uključenih u program monitoringa. Od 24 kupališta u Herceg Novom, morska voda kvaliteta k1 klase bila je na 23, a K2 klase na 1 kupalištu.

Ponovljenim analizama uzoraka morske vode na Velikoj plaži u Ulcinju, Jazu u Budvi i Krašićima u Tivtu nije utvrđeno prisustvo mikrobiološkog zagađenja – zaključuje se u saopštenju.