Morska voda

Morska voda sad svuda dobra

Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode, koji su 21. juna uzeti sa lokacija na kojima je u redovnom mjerenju voda bila van propisanih granica, pokazali su dobar kvalitet na sve tri lokacije. Na kupalištu RVI u Herceg Novom voda je kategorije K1, dok je na kupalištima hotela „Kamelija“ u Tivtu, i na Žutoj plaži u Kotoru kvalitet vode kvaliteta K2. Ponovljeni podaci pokazuju da je kvalitet vode na ovim lokacijama bezbjedan za kupanje i rekreaciju – saopšteno je iz JP“Morsko dobro“ Budva.