Monteput i Direkcija za saobraćaj: Redovno održavamo Sozinu, Vrmac i Budoš

Tuneli Sozina, Budoš i Vrmac su dobro osvijetljeni, prozračni, čisti i sigurni za korisnike, saopštili su Pobjedi predstavnici Monteputa i Direkcije za saobraćaj.

Oni tvrde da su rijetke primjedbe korisnika na uslove saobraćanja u ovim tunelima, kao i da nakon rekonstrukcija i redovnih ulaganja u ove objekte dobijaju pozitivne ocjene od učesnika u saobraćaju.

Predstavnici Direkcije za saobraćaj podsjetili su da je tunel Budoš na magistralnom putu Podgorica-Nikšić pušten u saobraćaj u drugoj polovini sedamdesetih godina prošlog vijeka. Dugačak je 1.114 metara.

“Tunel je urađen po tadašnjim standardima koji nijesu propisivali izradu hidroizolacije, pa je vremenom počela da kapa voda, što je predstavljalo opasnost za bezbjednost učesnika u saobraćaju, a vlaga je uticala na rad rasvjete”, kazali su iz Direkcije i dodali da su 2014. godine uradili djelimičnu hidroizolaciju i kanalisali atmosfersku kanalizaciju kroz program redovnog održavanja puteva.

Vrijednost ovih radova je bila 250.000 eura, a istovremeno je urađena i kompletna nova instalacija rasvjete u tunelu sa ugradnjom led svetiljki, po najvećim standardima za ovakve vrste radova. Tunel Vrmac je dugačak 1.637 metara, a iz Direkcije podsjećaju da je kompletna rekonstrukcija trajala od 2005. do 2007. godine.

“Vrijednost rekonstrukcije sa dodatnim radovima zbog urušavanja koštala je 14 miliona eura. Urađena je hidroizolacija, sekundarna obloga, oprema za ventilaciju i rasvjeta”, kazali su iz Direkcije i dodali da je tokom redovnog održavanja konstatovano da su se na pojedinim manjim mjestima pojavili tragovi vlage, koju će sanirati.

Iz Monteputa koji gazduje Sozinom saopšteno je da je ovaj tunel siguran za sve korisnike, a izgrađen je i opremljen u skladu sa evropskom direktivom o minimalnim zahtjevima za bezbjednost u tunelima 2004/54/EC i ima sve obavezne sisteme za zaštitu od požara, za automatsku detekciju incidenata, za video-nadzor, ima devet izlaza za evakuaciju, sistem za ventilaciju, 28 promjenljivih saobraćajnih znakova, 42 hidranta i 29 SOS kabina za telefonsku komunikaciju sa Komandnim centrom, koje imaju po dva protivpožarna aparata.

Sozina je puštena u saobraćaj 13. jula 2005, duga je 4.200 metara, a koštala je 75 miliona eura. Za održavanje i naplatu putarine zaduženo je 80 radnika.