MOntenegro Airlines

Montenegro Airlines Aerodromima da plati 6,4 miliona u ratama

Montenegro Airlines platiće Aerodromima Crne Gore 6.423.390 eura duga u 108 mjesečnih rata, počev od 1. marta 2017. godine, navedeno je u Informaciji o načinu isplate potraživanja na osnovu pravosnažnih presuda Privrednog suda u Podgorici, koju je juče usvojila Vlada.
 

   „Cijeneći složenost situacije u kojoj se Montenegro Airlines nalazi, usljed teškoća u poslovanju i smanjene likvidnosti, a imajući u vidu da bi izvršenje pravosnažnih presuda na cjelokupan iznos od 6.423.390 eura dovelo i u pitanje opstanak crnogorskog vazdušnog prevoznika, menadžment Aerodroma Crne Gore je predložio da se dug reguliše u više mjesečnih rata. Predstavnici kompanija su se dogovorili da se ukupan dug, nakon grejs perioda od dvije godine (od 1. marta 2017. godine) podijeli na 108 mjesečnih rata u periodu od šest mjeseci godišnje (aprilseptembar). Rata u iznosu od 79.301 euro u periodu od šest mjeseci godišnje, a oktobar -mart u iznosu od 39.650 eura“, navodi se u dokumentu.

U informaciji se navodi da bi kamata, zbog složenosti situacije u kojoj se nalazi, Montenegro Airlines trebao da bude oslobođen.

Kako su one sastavni dio presuda odlučeno je da predstavnici državnog kapitala u odborima direktora dva preduzeća nađu način da se, kroz zaključenje novog sporazuma, definiše kompenzacija sredstava.