trening

Moderni marketing u turizmu

Trening na temu „Moderni marketing i marketinška komunikacija u ekoturizmu“ okupio je danas u multimedijalnoj sali Opštine Tivat desetak učesnika, mahom predstavnika turističke privrede i lokalnih službi koje se bave ekologijom i turizmom.

Trening je organizovan u okviru IPA projekta BETSA- Posmatranje ptica i ekoturizam na južnom Jadranu, koji sprovode Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Ekološko društvo Boke Kotorske i Opština Tivat, u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Hrvatske- Opštinom Baška voda, Hrvatskim institutom za održivi razvoj i udruženjem BIOM. Trening sprovodi Urška Bratković, direktorka KA Komunikacija iz Ljubljane koja ima 18 godina iskustva u oblasti konsaltinga u biznisu, marketingu, korporativnim komunikacijama i digitalnom menadžmentu, upravljanju i organizaciji događaja, kao i monitoringu i analizi sadržaja medija.
Projekat BETSA, finansiran od strane Evropske unije u okviru Prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora, za cilj ima unaprijeđenje turističke ponude regiona Boke kotorske i Dubrovačko-neretvanske županije zasnovane na posmatranju ptica”- podsjetila je na početku druženja Marija Stanišić iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica, naglasivši da je današnji trening posljednji u ciklusu obuka, jer je i sam projekat u završnoj fazi realizacije, zvanično se završava 14.novembra.

U neformalnoj atmosferi, Urška Bratković je prisutnima kroz primjere dobre prakse približila neke od brojnih mogućnosti modernih kanala komunikacije, te njihov ogroman potencijal, kada govorimo o marketingu. Potičući na interakciju, zamolila je i ostale učesnike da istaknu dobre primjere, te u analizi njihovih kanala komunikacije ponudila sugestije kako određeni segmenti mogu biti unaprijeđeni. Generalno, internet je potpuno promjenio uloge dionika u turizmu. Najveća većina ljudi koji danas putuju, do informacija dolaze putem internet. Sve veći broj turista i putnika sami kreiraju svoje itinerere i planiraju putovanja, te se stoga i način prezentacije turističkih usluga mora prilagoditi klijenteli. U tom smislu, kod nas se mnogobrojni servisi još uvijek ne koriste u dovoljnoj mjeri in a adekvatan način. Osnaživanje na ovom polju upravo je cilj današnjeg treninga, ističe Bratković. Naravno, radionica se morala dotaći i teorijskih postulata, pa su učesnici dobili konkretne informacije ponašanja prosječnog korisnika internet, koje im mogu pomoći da pametnije i prikladnije osmisle svoje internet prezentacije, prije svega web-sjatove. Kako prosječan korisnik vizuelno sagledava prezentaciju, koliko vremena imamo da privučemo njegovu pažnju i slično.

U okviru popodnevnih sesija, Bratković će u direktnoj komunikaciji sa učesnicima analizirati njihove marketinške strategije, sredstva i materijale, kako bi im ponudila konkretne sugestije kako da unaprijede način prezentacije, dođu do što većeg broja korisnika i samim tim unaprijede svoje poslovanje.