Mještani ogorčeni – u uvali Bonići sijeku dotrajali jedrenjak

Po prijavi mještana Bonića, opštinska komunalna inspekcija privremeno je zaustavila nepoznate počinioce koji su u uvali u blizini palate Verona počeli da sijeku za sekundarne sirovine dotrajali jedrenjak tipa gulet. Brod je bio vezan ispred skladišta kompanije „Katari Diar“, pa je kasnije premješten na drugi vez. U međuvremenu je dvojarbolni jedrenjak odvezan i počeo je da udara i oštećuje barke mještana koji su bili prinuđeni da svoja plovila sklanjaju. U istoj uvali su prije par godina uprkos protestima mještana, prodavci sekundarnih sirovina isjekli brod „Indipendia“ čiji su ostaci ostali u podmorju ove tivatske plaže.

Inspekcija je o incidentu obavijestila i kontrolore JP Morsko Dobro zadužene za Tivat, i Inspekciju bezbjednosti plovidbe Lučke kapetanije Kotor obzirom da nemaju ingerencija za morski pojas.

U kotorskoj Lučkoj kapetaniji su rekli da se brod ne nalazi na plovnom putu niti ugrožava sigurnost plovidbe. „Pratićemo da li se sa njega u more izliva nafta, ulje ili bilo kakve druge štetne materije i u tom slučaju odmah reagovati i kazniti počinioce visokim novčanim kaznama“, rekli su novinarima u Lučkoj kapetaniji.

This slideshow requires JavaScript.