Mještani i njihovi gosti boravili na plaži hotela Palma

Mještani koji žive blizu hotela Palma i njihovi gosti su danas na plaži hotela “Palma” preskočili stubiće i traku kojima se spriječava prolazak i pristup moru onima koji nisu gosti hotela, i sa svojim ležaljkama, peškirima i suncobranom zauzeli betonirani prostor na plaži neposredno do mora.

Radnik obezbjeđenja hotela ih je upozorio da to ne čine i, nakon što su oni ipak preskočili stubiće, napravio par fotografija kako bi dokumentovao događaj.  Mještani i njihovi gosti su se na ovakav potez odlučili , nakon dva mjeseca, pozivajući se na Obavještenje o inspekcijskom nadzoru od 21. jula a po inicijativi građana od 16. jula vezanoj zabranu prolaska građanima preko plaže i pristupa moru, u kome se navodi da su u upravi hotela „Palma“ obećali da će ukloniti nepropisno postavljene stubiće sa prostora koji inače pripada javnoj gradskoj plaži.  

Na lice mjesta, ispred ovog hotela, došao je i Andrija Petković predsjednik NVO „Bokeški forum“ koji je saopštio da javno pozva inspekciju da u što kraćem roku riješi ovaj problem inače će se njegovi članovi u većem broju okupiti i tražiti da koriste ovaj dio plaže koji pripada građanima.