Mjere u Kolašinu, Nikšiću, Pljevljima Ulcinju i Cetinju ublažene, pooštravaju se u Baru

Na osnovu svih registrovanih slučajeva obolijevanja u periodu od subote 17. oktobra u 00:00h do i zaključno sa petkom 30. oktobrom 2020. u 24:00 h, izračunate su vrijednosti 14-dnevnih opštinskih stopa kumulativne incidencije za navedeni period i sačinjena lista opština u kojima će se sa primjenom mjera započeti po automatizmu od ponedjeljka 02. novembra u 00:00 sati.

„Iako su vrijednosti stopa kumulativnih incidencija u posljednjih 14 dana niže nego u prethodno posmatranom 14-o dnevnom periodu, ako se porede stope na sedmičnom nivou – zabrinjava trend zabilježen u posljednjih sedam dana koji ukazuje da je do porast obolijevanja došlo skoro u svim opštinama“, saopšteno je iz NKT-a.

U skladu sa trenutnim opštinskim stopama incidencije i nakon dvije sedmice sprovođenja mjera do ublažavanja mjera doći će u sljedećim opštinama:

Kolašin: prelazi u grupu 1

Ulcinj: prelazi u grupu 2

Nikšić: prelazi u grupi 1

Pljevlja: prelazi u grupu 1

Do pooštravanja mjera doći će u opštini Bar koja zbog povećanja vrijednostistope kumulativne incidencije prelazi u grupu 2.