Mitrović: Protiv smo koncesije a ne valorizacije aerodroma

Povodom pojedinih teza koje je iznio uvaženi profesor Vasilije Kostić, želio bih da ukažem na par stvari.

Prije svega potrebno je naglasiti da Socijaldemokrate nikad nijesu rekle da treba zadržati postojeće stanje u Aerodromima Crne Gore. Naprotiv, u periodu rasprave o koncesiji, ACG su uložili značajna sredstva u poboljšanje infrastrukture. Profesoru Kostiću je vjerovatno poznato da postoji master plan razvoja i državna studija lokacije koje je Vlada donijela i u kojima je definisano šta treba raditi u narednom periodu i cilju unapređenja poslovanja Aerodroma. Prepoznata je potreba za izgradnjom novih kapaciteta, i u tom smislu se, po pitanju razvoja Aerodroma Tivat, sarađivalo sa EBRD i Spea-om, operatorom više aerodroma u Italiji, među kojima je i najveći, rimski Fiumićino, što je rezultiralo izradom idejnog rješenja i za novi terminal i manevarske površine. Pitanje širenja aerodroma pokrenuto je prije 5-6 godina. Dakle, ne vjerujemo da će davanje u koncesiju donijeti više ulaganja u Aerodrome, već naprotiv, vjerujemo da, uz ovakvo poslovanje preduzeća, to može uraditi država kao vlasnik, uz ostvarivanje značajnih benefita.

Druga teza uvaženog profesora sa kojom nijesmo saglasni jeste da je po pravilu državno upravljanje resursima manje efikasno od privatnog. Ako je to tako, onda proizilazi da bismo privatniku trebali dati i EPCG čije je akcije država ne tako davno od istog otkupila, CGES i sve ostale resurse koji su preostali u državnom vlasništvu. I naravno, postavlja se potpuno realno pitanje, zašto u velikom broju zemalja upravo država upravlja aerodromima i zašto su koncesionari uglavnom državne firme. Na kraju, tu ostaje i prilično jednostavno sagledavanje situacije, a kojem svjedoče i studije određenih konsultantskih agencija, da ukoliko koncesionar, nakon fiksne naknade i godišnje naknade koju je dužan da plaća državi može ostvarivati dobit, koliku bi tek dobit mogla ostvarivati država Crna Gora ukoliko nastavi da rukovodi Aerodromima.

I treća je teza da se često zavaravamo činjenicom da postignuti rezultati, pogotovo kada su dobri, apsolutno proizilaze iz tekućeg menadžmenta kompanijom, već da je to prije posljedica povlašćenog tržišnog položaja, nego umješnosti menadžmenta. Radi se o tvrdnjama pitkim za laičku javnost u koje može povjerovati isključivo onaj koji apsolutno ne poznaje biznis u avio industriji. Rezultati koje ACG ostvaruju, a koji su iz godine u godinu sve bolji, ogledaju se u konstantom rastu broja putnika na godišnjem nivou, razvoju novih tržišta i destinacija, dolasku novih avio kompanija, što u situaciji ogromne konkurencije aerodroma u regionu nije jednostavno, naprotiv, veoma je teško pridobiti nove kvalitetne operatore. Sve ovo propraćeno je i ulaganjima u infrastrukturu i opremu.

Na kraju, i profesor Kostić je sam rekao da koncesioni akt može biti loš, pa bi i čitav poduhvat bio loš. Upravo to je jedan od razloga zašto su Socijaldemokrate protiv ovakvog vida davanja ACG u koncesiju. Nakon godinu dana mukotrpnog ubjeđivanja resornog ministra dobili smo koliko toliko kvalitetniji koncesioni akt. Nažalost, i ta nova verzija ima nezakonitih elemenata i, prema našem mišljenju, ne štiti interese države. I tu ne smijemo zaboraviti stav Evropske komisije u kojem se posebno ističe činjenica da Zakon o koncesijama nije adekvatan okvir za bilo koju priču o Aerodromima. Da ne govorimo o preko noći otetih 100 hiljada metara kvadratnih zemlje Tivćanima, koji su svojevremeno tu zemlju poklanjali, ali ne za punjenje džepova stranih koncesionara, nego za razvoj Aerodroma Tivat. Zato Socijaldemokrate i jesu protiv ovakvog koncesionog aranžmana – ne zato što smo protiv valorizacije jednog od najznačajnijih resursa koje Crna Gora ima, već zato što ne možemo podržati ono što nije u skladu sa zakonima Crne Gore i ono što ne štiti interese Crne Gore i svih njenih građana.

Završili bismo pitanjem – da li ste, uvaženi profesore, čuli da neko prodaje upravo taj monopolistički biznis, a da nije uradio procjenu biznisa?

 

ZDRAVKO MITROVIĆ

Predsjednik OO SD Tivta i član OD ACG