Ministarstvo zdravlja donijelo je novi set mjera. Na snagu stupaju u ponoć

Ministarstvo zdravlja donijelo je novi set mjera u cilju suzbijanja pandemije Covid 19. Nove mjere stupaju na snagu večeras u ponoć. Zabranjen je izlazak iz objekta stanovanja od 22:00 do 5:00 časova narednog dana. Ugostiteljski objekti radiće od 7 do 18 časova, a supermarketi i tržni centri od 7 do 20 časova. Zabranjen je i međugradski saobraćaj od petka u 22 časa do ponedjeljka u 5 ujutru.

Zabranjen izlazak iz objekta stanovanja od 22:00 do 05:00 narednog dana:

-Lica koja obavljaju redovne radne zadatke i pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana (zdravstvo, inspekcijski organi, policija, vojska, službe bezbjednosti, vatrogasne službe, komunalne službe, mediji – uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama i sl.), što se dokazuje potvrdom koju izdaje poslodavac; – Lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ovih lica ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica;

– Lica zaposlena kod stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava;

– Djeca sa poremećajima iz autističnog spektra i lica koja koriste invalidska kolica, u pratnji jednog lica, najviše 60 minuta;

– Lica koja izvode kućne ljubimce, najviše 60 minuta.

– Obrazac potvrde koju poslodavac izdaje zaposlenim za kojeg postoji potreba kretanja u terminu zabrane možete preuzeti sa ove internet adrese.

Kretanje i javna okupljanja:

Odlukom Ministarstva zdravlja zabranjena su masovna/socijalna okupljanja, kao i okupljanja u objektima stanovanja, zabranjeno je okupljanje u grupi više od četiri punoljetna lica zajedno na otvorenom prostoru.

– Zabranjeno je okupljanje stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima (javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, kulturno-umjetnički i privatni skupovi, svadbe, kao i druge manifestacije).

– Zabranjeno je okupljanje u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva osim lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica, kao i lica u slučaju hitnih radova u objektu stanovanja (struja, voda i sl.).

Zabranjene posjete u zdravstvenim ustanovama i u UIKS-u:

– Zabranjene su posjete licima koja se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenim ustanovama i licima koja su smještena u ustanovama socijalne i dječje zaštite.

– Zabranjene su posjete pritvorenim licima i licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija osim advokatima i sudskim vještacima po odluci suda.

Sahrane u krugu uže porodice, u vjerskim objektima obavezna maska i distanca:

– Vjerske zajednice su obavezne da aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji. Sahrane i primanje saučešća u krugu najuže porodice.

– Vjerske obrede uz istovremeno prisustvo vjernika u vjerskom objektu obavljati tako da se obezbijedi najmanje 10m2 prostora po osobi.

– Vjerske zajednice su obavezne odrediti jedno ili više lica koja će kontrolisati da li osobe prilikom ulaska i boravka u vjerskim objektima nose zaštitne maske i poštuju mjeru minimalne fizičke distance.

– Na ulasku/izlasku iz vjerskih objekta obezbijediti sredstva za dezinfekciju ruku i jasno istaknuti obavještenje o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti u vjerskom objektu uz poštovanje nošenja maske i fizičke distance od najmanje 2m.

– Zabranjeno je dodirivanje i bilo kakav fizički kontakt sa predmetima od zajedničke upotrebe.

– Vjerske zajednice su obavezne da aktivnosti kad god je to moguće prenose putem radio ili TV programa ili na drugi način koji će omogućiti vjernicima da prisustvuju vjerskim aktivnostima bez dolaska u vjerske objekte.

– Sahrane umrlih lica i primanje saučešća obavljaju se isključivo u užem krugu porodice, najviše 10 osoba.

 

Promijenjen rad prodavnica prehrambene robe:

– Prodavnice prehrambene robe radiće do 20 časova, nova je odluka.

– Rad privrednih društva i preduzetnika koji se bave trgovinom prehrambenih proizvoda (marketi, supermarketi, hipermarketi) organizovati u terminu od 07:00 – 20:00;

– Rad privrednih društva i preduzetnika koji se bave trgovinom neprehrambenih proizvoda i pružanja usluga (tržni centri, prodavnice obuće i odjeće, kozmetički, frizerski saloni i sl.) organizovati u terminu od 07:00-20:00;

– U skladu sa povšinom objekta i broja korisnika obezbijediti jedno ili više lica koja će kontrolisati poštovanje mjera -korona redari

– Obezbijediti najmanje 10m2 neto površine po kupcu i ograničiti broj kupaca u skadu sa tim

Ugostiteljski objekti:

– Rad ugostiteljskih objakata ostaje nepromijenjen. U objektu mogu boraviti maksimalno četiri osobe za stolom.

– Zabranjen je rad noćnih klubova / barova i diskoteka;

– Rad ostalih ugostiteljskih objekata organizovati u terminu od 07:00 – 18:00;

– Ugostitelji su dužni da odredite lice odgovorno za poštovanje i kontrolu propisanih mjera u objektu;

Saobraćaj i putovanja:

– Zabranjen je putnički međugradski saobraćaj od petka 22:00 do ponedeljka u 05:00. Od ovih mjera izuzeti su:

– Motorna vozila kojima se vrše djelatnosti bitne za promet robe, snabdijevanje i dostavu ljekova, hitnu medicinsku pomoć, komunalne djelatnosti, snabdijevanje gorivom i električnom energijom, prevoz zaposlenih (ako posjeduju potvrdu poslodavca i putni nalog za službeno putovanje),

– Prevoz lica koja su boravila van mjesta boravka, odnosno prebivališta, radi povratka u to mjesto, ako posjeduju voznu kartu za povratak u međunarodnom linijskom ili avio saobraćaju ili su to mjesto napustili prije 14. novembra 2020. godine, tranzitnog prevoza putnika i radi putovanja međunarodnim redovnim ili linijskim prevozom ili avio saobraćajem,

– Lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica.

Sport i rekreacija:

– Mjere u sportskim centrima i teretanama ostale su iste. Zabranjeno je vježbanje u grupama, obavezna je distanca tokom treninga, zaposleni su dužni da nose maske…

– Zabranjeno je prisustvo gledalaca na sportskim događajima.

– Privredna društva i preduzetnici koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama obavezni su da rad organizuju na način da:

– u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na 10m² slobodnog prostora namjenjenog za vježbanje (prostor na kojem se ne nalaze sprave i mašine za treniranje), uz obavezu poštovanja međusobne udaljenosti od najmanje 2m između korisnika usluga,

– obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta,

– zaposleni nose zaštitnu masku, osim prilikom aktivnog treninga / vježbanja,

– korisnici usluga prilikom promjene mjesta vježbanja i promjene sprave na kojoj vježbaju odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju dezinfikuju površinu i spravu gdje su vježbali, i

– zabrane vježbanje lica u grupi – grupnih treninga.

– Zabranjeno je održavanje treninga sportista (sportista amatera i sportista rekreativaca) i sportskih takmičenja i turnira sportista u manjim zatvorenim sportskim objektima (baloni i drugo), osim profesionalnih sportista, uz poštovanje propisanih protivepidemijskih mjera.

– Biciklisti tokom individualne vožnje ili zajedničke vožnje članova istog porodičnog domaćinstva nijesu obavezni da nose zaštitne maske. Biciklisti u grupi moraju nositi zaštitne maske.