Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – sastanak sa pomorcima

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković sastao se juče sa predstavnicima Udruženja kapetana, Unije pomoraca, Pomorskog fakulteta Kotor i Centrom za obuku pomoraca Azalee Bijela.

Sastanak je održan u širem sastavu, pa su u razgovoru učestvovali i najbliži saradnici ministra Nurkovića iz oblasti pomorstva: generalni direktor direktorata za pomorski saobracaj i unutrašnju plovidbu Kap.Vladan Radonjić, načelnica Direkcije za primjenu standarda pomorske sigurnosti Snežana Đurković, Lučki kapetani kapetanija Bar i Kotor, Bruno Brkanović i Predrag Ratković, kao i pravnik Lučke Kapetanije Kotor, Savić Božović.

Povod sastanka je nedavno objavljeno otvoreno pismo upućeno Predsjedniku Vlade Crne Gore, ali i medijski navodi koji su uslijedili oko „alarmantnog stanja u pomorstvu“. Ministar Nurković je na početku sastanka izrazio uvjerenje i ponovio svoj stav, da ovako važna pitanja treba rješavati razgovorom i zajedničkim angažmanom, a ne preko medija, naglašavajući da je od imenovanja na funkciju ministra saobraćaja i pomorstva održao sastanke sa svim zainteresovanim grupacijama, nevezano da li je u pitanju pomorstvo ili neka druga oblast resora za čije je funkcionisanje nadležan, te u tom smislu ne razumije kritike onih koji se ministarstvu nikada nijesu obratili sa namjerom da prezentuju svoje stavove ili da ukažu na takvo „alarmantno stanje“ već su se odlučili na djelovanje putem medija i otvorenih pisama. „Na početku razgovora predstavnici inicijatori otvorenog pisma, a koji, kako su naglasili, ujedno zastupaju stavove pomoraca su iznijeli stav da je otvoreno pismo upućeno Premijeru napisano iz dobre namjere, kako bi se status pomoraca izdigao na nivo koji oni zaslužuju. Takođe su istakli da nijesu saglasni i da su grube ocjene u medijima o nestručnosti i nezainteresovanosti kadra u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva. Po riječima učesnika današnjeg sastanka mediji su neprofesionalno i netačno prenijeli određene informacije. Kako su pojasnili svjesni su da su postojeći kapaciteti državne administracije nedovoljni kako bi se efikasno i pravovremeno rješavala sva pitanja i teme vezane konkretno i isključivo za potrebe pomoraca. U tom smislu iznijeli su listu svojih stavova o pitanjima koja se po njima najviše tiču pomoraca. Vrlo argumentovano su dobili odgovore na značajan broj stavova koji su istaknuti kao najvažniji, pri čemu je Ministar Nurković insistirao da se moraju postaviti prioriteti, uz razumljivu potrebu poboljšanja statusa pomoraca, ali I uz neophodno prihvatanje realnih zakonskih okvira u kojima se sve aktivnosti moraju odvijati. Bilo je riječi o zakonskim rješenjima, učešću udruženja u izradi istih, o zapošljavanju, ali i obrazovanju pomoraca u našem sistemu.

Predlog predstavnika crnogorskih pomoraca o organizovanju okruglog stola, sa ciljem da stručna rasprava doprinese kvalitetu zakonskih i strateških dokumenata, Ministar Nurković je pozdravio, uz stav da su pitanja koja treba u narednom periodu rješavati i izazovi sa kojima se suočavamo u ovoj oblasti mnogo kompleksniji da bi se mogli riješiti raspravom na pomenutom okruglom stolu“. (saopštenje Ministarstva saobraćaja i pomorstva).