Ministarki Borovinić Bojović ukazali na probleme djece sa smetnjama u razvoju

Ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović je izrazila razumijevanje prema problemima na koje su joj ukazali predstavnici Saveza “Naša inicijativa”, koji okuplja 20 lokalnih udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju, Milisav Korać i Nataša Anastasov. Na jučerašnjem sastanku dogovoreno je da se prilikom prve izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju izbrišu godine starosti kao uslov za liječenje i rehabilitaciju u Institutu u Igalu, a ministarka je naglasila i da će da razmotri sa svojim saradnicima i sa Fondom za zdravstvo, obezbijeđivanje prava na pratioca licima sa invaliditetom, starijim od 18 godina, koja koriste rehabilitaciju u Igalu.

Korać i Anastasov naglasili su i stari problem nedostatka baze podataka za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, a savjetnica ministarke, Senka Klikovac saopštila je da je u 2020. godini postignut dogovor na nivou ministarstava da bazu podataka radi Ministarstvo socijalnog staranja.

Vezano za nabavku medicinsko-tehničkih pomagala istaknuto je da, nažalost, u Crnoj Gori nemamo firmu koja se bavi nabavkom i izradom medicinsko – tehničkih pomagala, zbog čega već dugi niz godina „Rudo“ kao jedina takva ustanova ima monopolski položaj, tako da će se problemi po ovom pitanju, po svemu sudeći, najteže rješavati i poboljšati.

Takođe je postavljeno pitanje nedostatka fizioterapeuta i fizijatara u više opština, te da pojedine tablete koje su potrebne djeci sa smetnjama u razvoju nisu na spisku Fonda za zdravstveno osiguranje za besplatnu dodjelu preko apoteka.

Ministarka je najavila da će to pitanje sagledati na nivou ministarstva i vidjeti da li tu može nešto da se poboljša.