Mamula

Ministarstvo: Zašto Galija baš sad zanima Mamula?

Tvrđava Mamula jedinstveni je kulturno istorijski spomenik i dio nacionalne i kulturne svjetske baštine, i vrijedan potencijal od značaja za Crnu Goru i njenu bogatu i burnu istoriju, kazali su iz Ministarstva održivog razvoja i turizma, navodeći da im nije jasno zbog čega baš sada reaguju bivši čelnici Ujedinjenih nacija.

Bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Butros Butros-Gali i nekadašnji čelnici agencija UN-a, uputili je juče otvoreno pismo predsjedniku parlamenta, Ranku Krivokapiću, u kojem izražavaju zabrinutost što nije došlo do široke nacionalne i međunarodne debate u vezi s Ugovorom o dugoročnom zakupa ostrva Lastavica s tvrđavom Mamula. Iz vladinog resora kažu i da UN do sada zvanično nije pokazao interesovanje za zaštitu tog lokaliteta na način koji je prezentiran u pismu, ali i na bilo koji drugi način
Oni navode da su saglasni sa ocjenama da je taj jedinstveni prostor idealno mjesto za organizovanje važnih političkih skupova na kojima bi se donosile odluke na nacionalnom i globalnom nivou, za organizovanje kulturnih, akademskih i umjetničkih skupova i manifestacija po kojima će se Crna Gora prepoznavati, ali i kao jedinstveni muzejski prostor, dostupan javnosti.
„U tom smislu podržavamo pristup potpisnika pisma kao ličnosti koje su posvetile svoju ukupnu profesionalnu karijeru medjunarodnoj saradnji u okviru Ujedinjenih nacija, posebno kada je u pitanju očuvanje i valorizacija ovako jedinstvenog spomeničkog potencijala, podstaknu i aktivnosti na iznalaženju raspoloživih fondova na međunarodnom nivou, iz kojih bi finansijski bili podržani projekti očuvanja kulturno istorijske baštine Crne Gore“, naveli su oni.
Iz Vlade poručuju da ne žele da ulaze u ocjenu zašto su bivši čelnici UN-a reagovali baš sada kada parlament treba da razmatran Ugovor o dugoročnom zakupu ostrva Lastavice sa tvrđavom „Mamula“, navodeći da vjeruju da Butros-Gali i njegove kolege nijesu bili informisani o više činjenica.
„Da je cjelokupni tenderski postupak sproveden u skladu sa pozitivnim propisima u ovoj oblasti, te da je javnost o odlukama Tenderske komisije obavještavana blagovremeno i istinito. Da je u cilju pune participacije svih aktera u vezi sa realizacijom projekta, i sa posebnim uvažavanjem prema žrtvama ratova na ovim prostorima, organizovan sastanak sa predstavnicima SUBNOR-a, na kome je prezentiran projekat, čija je vizija rekonstrukcija tvrđave u jedinstveni hotel – muzej, a ne „odmaralište sa pet zvjezdica“, kako ste naveli u otvorenom pismu. Da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma organizovalo Okrugli sto: Turistička valorizacija ostrva Lastavica sa tvrđavom „MAMULA“,nakojem je, između ostalog dogovoreno da se izdvoje tri fortifikacijska objekta i da se, u saradnji sa Ministarstvom kulture, Upravom za zaštitu kulturnih dobara, nevladinim i civilnim sektorom definišu modeli za njihovu zaštitu i valorizaciju u skladu sa zakonom i planskom dokumentacijom“, kazali su iz Ministarstva.
Ministarstvo turizma logoOni su dodali da su koristili iskustva španskog hotelskog brenda „Paradores“, koji upravlja sa 94 hotela (6.000 soba) koji se u najvećem broju nalaze u objektima koji su zaštićena kulturna dobra.
„Hoteli se nalaze u okviru 9 Nacionalnih parkova, 9 Nacionalnih rezervata i 12 World Heritage gradova. Hoteli su nastali rekonstrukcijom 15 dvoraca, 14 manastira, 12 palata i 6 jedinstvenih istorijskih objekata, u okviru kojih je adaptirano i 248 restorana, od kojih su 91 ekskluzivni“, navodi se u saopštenju.
Turistička valorizacija, kažu iz Ministarstva, spomenika kulture aktuelna još od 2008. godine, kada je Vlada Crne Gore prvi put raspisala Javni poziv za izražavanje interesovanja za turističku valorizaciju ovog lokaliteta, ali da, nakon detaljnijeg upoznavanja sa činjenicama koje su bile isključivo fokusirane na finansijske aspekte projekta, nijedna kompanija nije otkupila tendersku dokumentaciju.
„Nakon raspisivanja Javnog poziva za davanje lokaliteta ostrva Lastavice sa tvrđavom „Mamula“ 6. decembra 2013. godine, pristigla ponuda koja je u fokusu imala očuvanje tvrđave „Mamula“ kao spomenika kulture i njenu turističku valorizaciju kroz revitalizaciju ovog vrijednog prostora, u skladu sa konzervatorskim uslovima, izdatim od nadležne Uprave za zaštitu spomenika kulture, saglasno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara, a tvrđava „Mamula“ proglašena spomenikom kulture od nacionalnog značaja odlukom nadležne Uprave za zaštitu spomenika kulture“, navodi se u saopštenju.
Crna Gora, podjsećaju iz Vlade, ima bogato nasljeđe, od čega 32 zakonom zaštićene tvrđave i fortifikacije iz različitih istorijskih epoha, izvanredne istorijsko-kulturne vrijednosti.
„Imajući u vidu prezentirane trendove u svijetu koji nameću i turističku valorizaciju spomeničkog potencijala, Ministarstvo je, u saradnji sa ekspertima u ovoj oblasti i nevladinim organizacijama, formiralo radnu grupu, kako bi se pomoglo turističkoj valorizaciji zaštićenih kulturnih dobara. U toku su aktivnosti Radne grupe na analizama valorizacije tvrđava Lesendro i Goražda, a radi se na identifikaciji i drugih objekata. U tom pravcu upućujemo otvoreni poziv svima pa i potpisnicima pisma daju doprinos kroz konstruktivne prijedloge, naročito kada su u pitanju izvori finansiranja koji će omogućiti realizaciju tih projekata“, zaključuje se u saopštenju.

( Portal RTCG)