Mimo Korać: u Crnoj Gori ne postoji evidencija o broju djece sa smetnjama

Svjetski dan osoba sa invaliditetom širom planete ove godine obilježava se u znaku pandemije, izazvane novim korona virusom.  Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgorica okuplja 20 lokalnih udruženja, među kojima i “Evropski dom Tivat”.

Čestitajući međunarodni praznik licima sa invaliditetom, izvršni direktor saveza Milisav – Mimo Korać izrazio je nadu da već slijedeći praznik dogodine neće biti dodatno opterećen Covidom 19. On je naglasio:

“Vjerujem da će oni u godinama koje slijede imati razloga za veća zadovoljstva i da će se popravljati njihov položaj. U Crnoj Gori, nažalost, te stvari idu dosta sporo, ni približno onako kako smo mi željeli i htjeli. Posebno nas, koji se bavimo unapređenjem položaja djece i omladine sa smetnjama u razvoju, boli činjenica što se neke stvari ne rješavaju, da za to ne postoji osnovno razumijevanje i senzibilitet, a posebno kada je riječ o stvarima, za koje nisu potrebna nikakva finansijska sredstva. Lica sa invaliditetom i djeca i mladi sa smetnjama u razvoju, kao i njihove porodice, izloženi su raznim oblicima diskriminacije i nejednakosti u odnosu na druge građanke i građane. “

Korać kao poseban nedostatak navodi činjenicu da u Crnoj Gori ne postoji evidencija o broju ove djece i mladih:

“Savez već 15 godina insistira na uspostavljanju baze podataka o djeci sa smetnjama u razvoju, međutim za to do sada nije bilo razumijevanja, a nadležna ministarstva ovo pitanje prebacivala su “iz jednog dvorišta u drugo”, (ministarstva zdravlja, prosvjete i rada). Prema podacima Monstata sa poslednjeg popisa stanovništva, 11 posto je lica sa invaliditetom, odnosno oko 65.000 građana. S obzirom na to da u Crnoj Gori, prema nekim podacima ima oko 170.000 djece, može se pretpostaviti da je do 18 hiljada djece u državi sa smetnjama u razvoju.”

U Savezu nakon izbora nove Vlade planiraju sastanak sa mandatarom i sa nadležnim ministrima za prosvjetu, za zdravstvo, za socijalnu zaštitu:

“Izložićemo naše predloge kako da se ide u pravcu unapređenja položaja ove populacije, posebno u onim stvarima, za koje nisu potrebna finsijska sredstva, ili su potrebna manja sredstva, s obzirom na to da znamo da je u ovoj situaciji država u velikoj ekonomskoj krizi.”

Prije mjesec dana, Korać i predsjednik Upravnog odbora Saveza Slobodan Vuković sastali su se sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Aleksom Bečićem, koga su detaljno upoznali sa problemima sa kojima se susreću djeca i mladi sa invaliditetom u oblasti socijalne, obrazovne i zdravstvene zaštite. Riječ je bila i o potrebi usklađivanja pojedinih zakona sa Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom, sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i sa međunarodnim standardima.

Bečić je i danas, povodom praznika OSI, primio predstavnike nacionalnih organizacija – Saveza slijepih, te paraplegičara, Naše inicijative, kao i Mladih sa hendikepom.

Korać je izrazio želju da lokalna udruženja, među kojima i Evropski dom Tivat na način proslave praznik na način na koji to zaslužuje ova populacija.