mentalna aritmetika

Mentalna aritmetika:Dječiji mozak digitron

Mentalna artimetika Suan Pan je medjunardni program razvijanja mentalnih potencijala kod djece zdravog mentalnog razvoja. Program podstiče razvoj pažnje, koncentracije, memorije, logike, analitike, kreativnosti, samopouzdanja. Uz pomoć ove metode djeca sabiraju i oduzimaju trocifrene brojeve za nekoliko sekundi bez pomagala, kazala je profesorka mentalne aritmetike Bobana Golović.Kažić gostujući u emisiji „Školaraac“ Radio Tivta.

Od prije mjesec dana, trening po Suan Pan metodi dostupan je i u Kotoru. Obuka za ovu čudesnu, naizgled mađioničarsku vještinu, a zapravo drevnu, otkrivenu prije nekoliko hiljada godina, traje osam mjeseci za djecu uzrasta od 5-14.godina, objašnjava profesorka Golović-Kažić navodeći da od septembra planiraju otvaranje škole i u Tivtu jer već ima interesovanja roditelja. Tokom pohađanja kursa primenjuju se testovi provjere pažnje i koncentracije, i razvoj svakog učenika se nadgleda.
Na kraju svakog nivoa organizuju se takmičenja. Djeca koja postignu uspjeh koji nije manji od 70% stiču kvalifikaciju za sledeći nivo, a metodika rada je prilagođena uzrastima i u okviru programa postoje tri starosne grupe: kinder (od 5-7 godina), primarna (od 7 do 10 godina) i sekundarna (od 11 do 14 godina).
Raspored predavanja obuhvata vezana tri časa, svaki u trajanju od 40 minuta, najmanje jednom nedeljno, a u kotorskoj školi časovi s eodvijaju tokom vikenda kada je djeci mozak najodmorniji, kazala je Golović-Kažić.
Program je baziran na upotrebi drevnog kineskog alata abakusa (računaljka). Alat prati fleš kartica, odnosno papirna imitacija abakusa, pomoću koje djeca vježbaju vizuelizaciju aritmetičkih operacija korišćenjem obje ruke sinhronizovano.mentalna aritmetika 2
Kada počnu sa nastavom, djeca oni prvo uče složene matematičke operacije uz pomoć računaljke – abakusa i koriste po dva prsta obje ruke istovremeno, objašnjava profesorka navodeći da kasnije slika abakusa i fleš kartice ostaje u glavi pa oni računaju samo mislima. Djeca prave neobične pokrete na zamišljenoj računaljki.
Kroz poseban, jasno koncipiran program aritmetičkih vježbi djeca se uče da povežu lijevu i desnu moždanu hemisveru u razvojnom periodu od 5 do 14 godina kada mogu da postignu odlične rezultate i savladaju sve vještine predviđene ovim programom.
Krajnji cilj programa je da djeca sve aritmetmetičke operacije rade isključivo misaonim putem bez upotrebe olovke i papira.
Razvoj odvojene pažnje je da djeca mogu istovremeno obavljati više aktivnosti i bez greške da rade aritmetičke operacije…, npr pjevaju, plešu, recituju, igraju košarku i rade aritmetičke zadatke bez greške u istom trenutku…