MENSA CG – U Tivtu uskoro testiranje bazične inteligencije

Predsjednik Mense Crne Gore Marko Lakić, gostujući u našem jutarnjem programu, najavio je da će u narednih mjesec dana u Tivtu biti održano besplatno testiranje bazične inteligencije. On je pohvalio dugogodišnju saradnju sa opštinom Tivat i istakao da je testiranje isto kao u bilo kojem kraju svijeta jer je Mensa Crne Gore članica Mense International. Testiranje će biti organizovano u skladu sa preporukama NKT i IJZ a uz podršku Ministarstva prosvjete:

„Naš test može da radi potpuno nepismena osoba jer se radi o grafičko-logičkim zadacima. Znači, svaki kandidat dobije listić na kome upisuje svoje odgovore, na tom će listiću upisati ime i prezime, datum rođenja i datum kad je radio test. Taj listić (sa odgovorima) kandidat ubacuje u kovertu i zatvara je. Takve zatvorene koverte mi dostavljamo ovlaštenom psihologu u Beogradu (ovlaštenje Mensa Internešnal), koji pregleda rezultate. Takođe u zapečaćenoj koverti, vraća rezultat kandidatu kojem mi dostavljamo te zapečaćene koverte. Znači, rezultat zna samo ovlašteni psiholog i kandidat“.

Donja granica za testiranje je 18 godina starosti a u saradnji sa školama ta granica je 16godina a gornja granica ne postoji. Da bi neko postao član Mense Crna Gora mora da uradi test sa rezultatom 131 bod ili više a to može samo 2 posto svjetske populacije. Prosječan IQ je od 90 do 100 bodova.

Crnoj Gori je nešto oko 500 ljudi je zadovoljilo uslov za članstvo dok trenutno, u Crnoj Gori imamo oko 190 aktivnih članova. Uslov za članstvo u Mensi zadovoljava nekih 25 do 30 posto kandidata koji rade naš test. Nama se dešavalo da na testu prolaznost bude i 50 posto. Obzirom da još uvijek nemamo veliki broj testiranih kandidata, rano je da izađemo sa nekim „prosječnim“ koeficijentom inteligencije u Crnoj Gori. Svjedoci smo da je u medijima bilo raznih objava ali, nebi komentarisao jer nisu pouzdani“.

Mensa Crna Gora je ove godine organizator okupljanja direktora svih Mensi svijeta i predsjedništva Mense International. U toku su pregovori da jedan od deset predviđenih dana za događaj, domaćin bude Tivat.