Sah Memporijal Vukvic

Memorijal Đorđija Đoka Vujkovića 23. avgusta

Tradicionalni 30. po redu brzopotezni šahovski turnir „Memorijal Djordjija Djoka Vujkovića održaće  se u nedjelju 23.avgusta u DOMU SLOBODE u Prčanju sa početkom u 10 časova.

Upisnina je besplatna,a svaki učesnik dobija sendvič,piće po izboru i kafu.
Obezbijeđene nagrade za prvih 8 mjesta (novčane,medalje,pehar za pobjednika),kao i nagrada za najbolje plasiranog kadeta-pehar; najbolje plasiranog domaćeg igrača-pehar , najbolje plasiranog veterana –pehar i najbolje plasiranu učesnicu-pehar.

Tradicionalni otvoreni brzopotezni turnir“MEMORIJAL ĐORĐIJA ĐOKA VUJKOVIĆA-PRČANJ 2015″,30.po redu,nosi ime osnivača i glavnog organizatora 22 prethodna turnira.Zahvaljujuću velikom zalaganju pokojnog Đoka Vujkovića,brzopotezni turniri na Prčanju stekli su veliki ugled,okupljajući šahiste sa najvećim titulama iz Crne Gore, nekadašnje Jugoslavije i drugih u šahovskom svijetu značajnih država i gradova (npr.Praga,Berna,Pariza,Beča,Bukurešta,Soluna,Sevastopolja,pa čak i iz daleke Australije iz Melburna,SAD-a, 
Biografija Vujković Mitra Đorđija:

Rođen je u Njegušima,Cetinje,1930.godine.Završio je Učiteljsku školu u Nikšiću 1951.godine,VPŠ
(srpski jezik i istorija)na Cetinju i Defektološki fakultet u Zagrebu.Radio je kao učitelj u Odžaku(Pljevlja)i Njegušima,gdje je bio direktor škole,kao vaspitač u Domu nautike u Kotoru i kao profesor i pomoćnik direktora u Zavodu za gluvu djecu u Kotoru.Radio je na više naučno-istraživačkih projekata iz oblasti patologije sluha i govora,objavljivao radove u defektološkoj literaturi,pedagoškoj periodici i dnevnoj štampi.Recenzirao je Bukvar za gluvu djecu,ijekavizirao
i programski priredio Čitanku za IV razred.Član redakcija jugoslovenskih časopisa“Defektološka teorija i praksa“i „Svijet tišine“.Sa stručnim radovima je nastupao na brojnim simpozijumima saveznim i međunarodnim.Bio je predsjednik Surdo-pedagoške i Logopedske sekcije Crne Gore ,
predsjednik Društva defektologa Crne Gore i član Predsjedništva Saveza društava defektologa Jugoslavije.Učesnik je radnih akcija Šamac-Sarajevo,Beograd-Zagreb i dr.,gdje je dobijao pohvale i zvanje udarnika.Dobitnik je jugoslovenskog defektološkog priznanja Povelje „Miodrag Matić“.
Zaljubljenik je u šah.Kao učenik bio je prvak Učiteljske škole,zatim predsjednik Šahovskog kluba Kotor,republički šahovski sudija i savezni sudija.Jedan je od inicijatora akcije „Šah u škole“zašto je i posthumno nagrađen od Ministarstva sporta Crne Gore.Prisustvovao je mnogim turnirima i šahovskim manifestacijama,uvijek je bio rado viđen,pun elana kada je šah bio u pitanju.Svoje neumorno pregnuće unio je i u organizovanje i osnivanje ljetnjeg šahovskog turnira u Prčanju 22 puta.Poslednji turnir je organizovao kao teško bolestan.
Zbog svog doprinosa ovoj drevnoj igri u Kotoru,Crnoj Gori,međunarodni otvoreni brzopotezni
šahovski turnir u Prčanju od 2008. godine nosi ime“Memorijal Đorđija-Đoka Vujkovića“

Organizatori turnira su:Šahovskog klub „Kotor“, Mijesna zajednica Prčanj i porodica Vujković.