Memorijal „Đorđije Vujković“ 25. avgusta na Prčanju.

 

Tradicionalni 34. šahovski Memorijal Đorđije Đoko Vujković održaće se u nedjelju, 25. avgusta u Domu kulture na Prčanju sa početkom u 10,30.

Obezbjeđeno je osam novčanih nagrada, a tempo igre je 3 minuta po igraču uz dodatak od dvije sekunde po potezu.

Tradicionalni otvoreni brzopotezni turnir”MEMORIJAL ĐORĐIJA ĐOKA VUJKOVIĆA-PRČANJ  2019”,34.po redu, nosi ime osnivača i glavnog  organizatora 22 prethodna turnira. Zahvaljujući velikom zalaganju pokojnog Đoka Vujkovića, brzopotezni turniri na Prčanju stekli su veliki ugled, okupljajući šahiste sa najvećim titulama iz Crne Gore,nekadašnje Jugoslavije i drugih u šahovskom svijetu značajnih  država i gradova (npr.Praga, Berna, Pariza, Beča, Bukurešta, Soluna, Sevastopolja,pa čak i iz daleke Australije iz Melburna,SAD-a, itd).

Vujković Mitra Đorđije

 

Rođen je u Njegušima,Cetinje,1930.godine.Završio je Učiteljsku školu u Nikšiću 1951.godine,VPŠ

(srpski jezik i istorija)na Cetinju i Defektološki fakultet u Zagrebu.Radio je kao učitelj u Odžaku(Pljevlja)

i Njegušima,gdje je bio direktor škole,kao vaspitač u Domu nautike u Kotoru i kao profesor i pomoćnik direktora u Zavodu za gluvu djecu u Kotoru.Radio je na više naučno-istraživačkih projekata iz oblasti patologije sluha i govora,objavljivao radove u defektološkoj literaturi,pedagoškoj periodici i dnevnoj štampi.Recenzirao je Bukvar za gluvu djecu,ijekavizirao i programski priredio Čitanku za IV razred. Član

časopisa”Defektološka teorija i praksa”i “Svijet tišine”.Sa stručnim radovima je nastupao na brojnim simpozijumima saveznim i međunarodnim.Bio je predsjednik Surdo-pedagoške i Logopedske sekcije Crne Gore,predsjednik Društva defektologa Crne Gore i član Predsjedništva Saveza društava defektologa Jugoslavije.Učesnik je radnih akcija Šamac-Sarajevo,Beograd-Zagreb i dr.,gdje je dobijao pohvale i zvanje udarnika.Dobitnik je jugoslovenskog defektološkog priznanja Povelje “Miodrag Matić”.

Zaljubljenik je u šah.Kao učenik bio je prvak Učiteljske škole,zatim predsjednik Šahovskog kluba Kotor,republički šahovski sudija i savezni sudija.Jedan je od inicijatora akcije “Šah u škole”zašto je i posthumno nagrađen od Ministarstva sporta Crne Gore.Prisustvovao je mnogim turnirima i šahovskim manifestacijama,uvijek je bio rado viđen,pun elana kada je šah bio u pitanju.Svoje neumorno pregnuće

unio je i u organizovanje i osnivanje ljetnjeg šahovskog turnira u Prčanju 22 puta.Poslednji turnir je organizovao kao teško bolestan.

Zbog svog doprinosa ovoj drevnoj igri u Kotoru,Crnoj Gori,međunarodni otvoreni brzopotezni

šahovski turnir u Prčanju od 2008. godine nosi ime”Memorijal Đorđija-Đoka Vujkovića”

Organizatori turnira su: Šahovski klub “Kotor”, Mijesna zajednica Prčanj i porodica Vujković.