Dan obale 2016 plakat

Morsko dobro obilježava Mediteranski dan obale

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i ove godine nizom edukativno-ekoloških aktivnosti obilježava 25. septembar – Mediteranski dan obale.

Tema ovogodišnjeg Dana obale je Plava ekonomija – inovativni koncept, koji kroz podsticanje razvoja održive lokalne privrede, unaprjeđuje kvalitet života stanovništva, kreira nova radna mjesta i smanjuje negativne uticaje na životnu sredinu.
Kao i svake godine, Javno preduzeće je pripremilo edukativni tematski poster kojim se na slikovit i jednostavan način prikazuje kako, u odnosu na danas prisutne ljudske aktivnosti, plava ekonomija (održivo ribarstvo, odgovorne turističke i nautičke aktivnosti, podsticanje razvoja lokalne privrede…) može imati pozitivne efekte na očuvanje resursa i prirodnog pejzaža obale i mora, smanjenje otpada, te zdravu i očuvanu životnu sredinu. Poster će biti distribuiran svim školama na primorju, a u sklopu ovih aktivnosti 23. i 26. septembra održaće se i ekološke radionice u osnovnim školama u Kotoru i Baru.

Takođe, danas, u okviru festivala pod nazivom Male morske pjesme i priče, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom će održati ekološki čas u Akademiji znanja u Budvi u okviru kojeg će biti organizovano predavanje i kviz na temu Čuvaj more da ti duže traje, dok će, u saradnji sa NVO ReCan, zakupcima plaža, koji su tokom ljeta bili najaktivniji u akciji sakupljanja i reciklaže limenki, biti uručene prigodne nagrade.
Mediteranski dan obale se, u organizaciji UNEP/MAP-a (Program za zaštitu životne sredine Ujedinjenih Nacija / Mediteranski akcioni plan), obilježava 25. septembra aktivnostima koje imaju za cilj informisanost i podizanje svijesti o značaju mora i obalnog područja kao prirodnog i društveno-ekonomskog resursa, čiji održivi razvoj predstavlja najaktuelniji izazov na nacionalnom i međunarodnom nivou. Centralna proslava Mediteranskog dana obale, u organizaciji Regionalnog Centra za prioritetne aktivnosti (PAP/RAC) Mediteranskog Akcionog Plana biće održana od 26. do 28. septembra u Barseloni“ – stoji u saopštenju Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.