banka hrane crna gora

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

Danas je Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Kako bi se upozorilo na problem siromaštva i bijede, te potrebe za njihovim iskorjenjivanjem, od 1987. godine obilježava se sjećanje na 17. oktobar kada je otkriven spomenik u Parizu posvećen borbi protiv siromaštva, a tom se prilikom okupilo oko 100.000 ljudi.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija, službeno je 1993. Godine proglasila za Svjetski dan borbe protiv siromaštva.
Banka hrane koja se između ostalog zalaže za nultu stopu PDV-a na humanitarnu i dječju hranu, potrepštine za bebe, smanjenje PDV-a na namirnice koje su osnovna potreba svake porodice izdali su saopštenje u kome se između ostalog kaže da je siromaštvo u Crnoj Gori jako izraženo.
Apsolutna linija siromaštva u Crnoj Gori u 2013.godini je iznosila 186 eura, izračunao je Monstat i od tada više ne objavljuje podatke o liniji siromaštva.
Međunarodni monetarni fond (je saopštio da se siromaštvo u zemljama Zapadnog Balkana posljednjih sedam godina povećalo, a Crna Gora je uz Albaniju, navedeno je, vidjela najoštriji rast siromaštva od pojave globalne finansijske krize. Najugroženiji su nezaposleni, Romi, raseljena lica i dio penzionera sa najnižom penzijom od oko 100 eura, a to je oko 4.500 korisnika.
Siromaštvo djece u Crnoj Gori je posledica nezaposlenosti roditelja i može se rijesiti samo stvaranjem povoljnih uslova za zapošljavanje i preduzetništvo.
Sve veći broj građana, posebno mladih visokoobrazovanih napuštajući Crnu Goru u potrazi za poslom i boljim životom.
Još jedan od ciljeva Banke hrane je i da se izradi i donese Zakon o višku hrane, koji bi obavezao velike prodajne lance da doniraju hranu koja je pred istek roka. Takođe se zalažemo i za ukidanje PDV-a na donacije, kaže se u saopštenju fondacije Banka hrane Crne Gore