Međunarodni sastanak o podvodnom nasljeđu

Sastanak partnera na međunarodnom projektu pod nazivom: “Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude”- WRECKS4ALL, Pomorski fakultet Kotor organizuje danas u 12.30  u Amfiteatru ove ustanove.Na taj način će biti obilježen početak dvogodišnjeg trilateralnog projekta odobrenog za finansiranje u sklopu Interreg-IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020 programa, u kojem Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore ima ulogu vodećeg partnera.

foto: ucg.ac.me