Mediji da pažljivo izvještavaju o koronavirusu

Agencija za elektronske medije apelovala je na medije da prilikom izvještavanja o koronavirusu vode računa o profesionalnim standardima i da izbjegavaju senzacionalistčke izjave koje mogu doprinjeti širenju dezinformacija.

„Imajući u vidu da je pitanje pojave i mogućeg širenja zaraze koronavirusu COVID- 19 pitanje od javnog interesa, skrećemo pažnju na zakonsku obavezu medija da obezbijede istinito informisanje, zasnovano na vjerodostojnim informacijama. Takođe, preporučujemo da pažljivo birate sagovornike koji su kompetentni da daju provjerene i tačne informacije o problemu i na taj način smanjite mogućnost širenja lažnih vijesti, koje mogu izazvati paniku“, navodi se u saopštenju AEM.

Dodaju da svako narušavanje privatnosti mora biti opravdano dokazivim javnim interesom i podsjećaju da nije dozvoljeno otkrivanje indentiteta lica potencijalno ugroženih virusom.

„Treba imati u vidu da su mediji duži da, na obrazloženi pisani zahtjev, državnih organa, bez naknade, objave proglase i službena saopštenja kada postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, bezbjednost zemlje i javni red i mir. Na sajtu Agencije za elektronske medije možete preuzeti Uputstva i preporuke za novinarsko izvještavanje o COVID-19“, navodi se u saopštenju.