Medicinarima nova povišica zbog prekovremenog rada

Vlada Crne Gore isplatiće uskoro medicinarima povišicu u okviru avgustovskih plata na osnovu stvarno ostvarenih časova prekovremenog rada. Tačan iznos sredstava biće naknadno poznat i biće na nivou od oko 600.000 eura.

“Cijeneći da je u vanrednoj situaciji u Crnoj Gori zbog epidemije korona virusa uloga zdravstvenih radnika od ključnog značaja, te da se od istih traži maksimalno angažovanje u cilju prevencije i suzbijanja širenja virusa, predlaže se da se u uslovima vanrednih okolnosti plaćanje prekovremenog rada za zaposlene radnike u sektoru javnog zdravstva za avgust mjesec 2020. godine izvrši u visini stvarno ostvarenih časova prekovremenog rada”, navodi se u odluci Vlade.

Sredstva će biti obezbijeđena iz budžeta Fonda za zdravstveno osiguranje i biće na nivou oko 600.000 eura u bruto iznosu.