MD „Boka“ obilježava Dan žena iz Ruralnih sredina

Druženjem sa ženama iz Crne Gore, Maslinarsko društvo „Boka“ obilježava danas 15. oktobar, Međunarodni dan žena iz ruralnih sredina. Po preporuci UN ove godine je tema skupa „Jačanje otpornosti žena na selu, nakon COVID 19“. U saradnji sa Ruralnom mrežom Makedonije i Crne Gore, MD “Boka“ danas priređuje skup u IPC Tehnopolis u Nikšiću i posjetu poljoprivrednom gazdinstvu kojim uspješno rukovodi žena. Diskusija na ovu temu trebalo bi da pruži informacije ženama na selu na koji način mogu ostvariti svoja prava u cilju sticanja ekonomske samostalnosti i socijalne sigurnosti„, rekla je za naš program, Vesna Đukić, izvršna direktorica MD Boka.

Ovaj svjetski dan, koji je utvrdila Generalna skupština UN 2007. godine prepoznaje ključnu ulogu i doprinos žena na selu, u poboljšanju poljoprivrednog i ruralnog razvoja, poboljšanju sigurnosti hrane i iskorjenjivanju ruralnog siromaštva. One su nosioci djelatnosti, proizvođači zdrave hrane, stubovi porodice i čuvarke tradicije, one daju i održavaju život selu. Svoj svakodnevni rad treba da valorizuju i steknu ekonomsku nezavisnost i socijalnu sigurnost, pri čemu one, svojim radom doprinose boljoj ekonomskoj moći svoje porodice ali i opštem napretku zajednice“.

Inače, Maslinarsko društvo „Boka“ neće organizovati oktobarsku berbu maslina jer je ovo treća godina kako maslinari imaju slab rod. Na žalost, još uvjek se ne zna koji je tačan razlog tome ali se predpostavlja da je uglavnom kriv ljudski faktor i pored toga što je evidentno da zadnjih godina najveći broj maslinara poštuje preporuke koje daje Fitosanitarna uprava, po preporuci dr Snježane Hrnčić koja je odgovorna za postupak praćenja maslinine muve, objašnjava Đukić :

Iako smo redovno pratili štetočinu na svim lokacijama i davali izvještaje, ove godine smo, zbog uslova epidemije, praćenje smanjili na četiri lokacije. Prema našim podacima, koji su se poklapali sa ostalim lokacijama na Primorju, bilo je napada ove štetočine više nego što se očekivalo jer je bilo suše i visokih temperatura koje joj ne pogoduju, ali je zato bilo i svrdlaša i maslininog moljca. Sve to, zajedno sa periodom Korone i nemogućnošću okupljanja članova, razlog je što u oktobru ne možemo da priredimo berbu kojoj smo se svi radovali i nadali joj se.

Prema našim podacima, koji su se poklapali sa ostalim lokacijama na Primorju, bilo je napada ove štetočine više nego što se očekivalo jer je bilo suše i visokih temperatura koje joj ne pogoduju, ali je zato bilo i svrdlaša i maslininog moljca. Sve to, zajedno sa periodom Korone i nemogućnošću okupljanja članova, razlog je što u oktobru ne možemo da priredimo berbu kojoj smo se svi radovali i nadali joj se.“

 

foto : forumzena.sdp.hr