Matija Otašević: „Današnji dan je „istorijski“ za građane, region i operatere“

Ukidanje rominga između zemalja Zapadnog Balkana znači da će maksimalna cijena biti primjenjivana u skladu sa pravilom „kao u domaćem saobraćaju“. To je definisano Sporazumom o sniženju cijena usluga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regionu Zapadnog Balkana, kojeg su Crna Gora, Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Sjeverna Makedonija i Kosovo potpisale na digitalnom samitu u aprilu 2019. godine u Beogradu. Tada su cijene telefonskih poziva snižene za 27 posto i predviđeno potpuno ukidanje rominga od jula 2021.
Da li je ovo istorijski dan pitali smo, u Radio suncobranu“ direktora korporativnih komunikacija crnogorskog Telekoma Matiju Otaševića:

Za naše građane, region i operatore, u nekom smislu, ovo i jeste istorijski dan budući da se već nekoliko godina radi na ovakvom sporazumu. Najprije je to bilo na njegovom ugovaranju i koncipiranju a onda u njegovom sprovođenju i realizaciji u više faza. Ovo je treća i poslednja faza kada je riječ o roming regulaciji i podrazumjeva konačno usklađivanje regionalne regulative sa regulativom EU. Ono što su u Evropskoj uniji prije nekoliko godina nazvali „roming kao kod kuće“. Dakle, to je sada primjenjivo i za zemlje Zapadnog Balkana, odnosno dio tih zemalja“.

Hrvatska nije uključena u navedeni sporazum, a sledeći korak Regionalnog veća za saradnju biće pregovori s EU, kako bi navedene države proširile roming i na Uniju. Ukoliko dođe do toga, tada će i građani Hrvatske moći da telefoniraju sa svojih (hrvatskih) brojeva, dok su u nekoj od pomenutih zemalja Zapadnog Balkana, bez naplate dodatnog troška.
Kako u praksi izgleda „roming kao kod kuće“, odnosno šta to konkretno znači za korisnike.

Povezivanje bez granica je ohrabrujuće za sve, od građana, preko operatera, poslovne zajednice, do zadovoljnih turista na odmoru. Definitivno će uticati na porast saobraćaja i veću komunikaciju među korisnicima svih operatora. U suštini podrazumijeva da korisnici koji budu putovali u zemlje regiona, osim Hrvatske i Slovenije, da koriste resurse koji su im na raspolaganju u Crnoj Gori“.

Za iste uslove u EU je najbitnija pravna regulativa. Operateri će biti spremni jer su već u tehničkim pripremama. Uz povoljnosti opcije „roming kao kod kuće“, u Telekomu su za putovanje i boravak u inostranstvu i van zone Zapadnog Balkana pripremili nove Travel&Surf karte. Po još povoljnijim uslovima, omogućeno je surfovanje u partnerskim mrežama Telekoma širom Evrope bez nepredviđenih troškova.
Ako potrošite internet iz dodatka, ili greškom pređete u drugu mrežu, internet saobraćaj se automatski onemogućava. U Telekomu čvrsto vjerujemo da na ovaj način – sličnim inicijativama usmjerenim na vaše potrebe, i naravno, odgovornim ponašanjem i poštovanjem mjera i preporuka tokom putovanja – to iskustvo možemo zajedno učiniti prijatnijim i ljepšim“, poručio je direktor korporativnih komunikacija crnogorskog Telekoma Matija Otašević.